Home > Boeken >

Alle boeken (565)

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders Ludo Kluppels (Vias institute)
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens | Print Kernredactie: Frankie Schram, Frederic Debusseré, Vincent Dooms, Isabel Plets, Brendan Van Alsenoy
Big Data Rapport Privacycommissie, Frank De Smet, bijgestaan door Cliff Beeckman en Dieter Verhaeghe (Secretariaat CBPL)
Vrijwilligersbeleid in de openbare woonzorg Joke Vandewalle
Autismevriendelijk museum Bart De Nil en Liesa Rutsaert

Memento Mori Tamara Ingels
Het strafrechtelijk traject - 2de ed. Frank Schuermans en Damien Vandermeersch
Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed Dirk Neefs
Kiezen voor een lokaal onderwijsverhaal OVSG
De zorgvereniging: Een praktische handleiding Dirk Meulemans & Emme Vandeginste