Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Overheid en recht > Aanverwante publicaties > Naar bemiddeling in bestuurszaken?
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Mogelijkheden en begrenzingen binnen de relatie tussen burger en bestuur

door Frankie Schram

Dit boek tast de mogelijkheden af om bemiddeling in bestuurszaken aan te wenden. Daartoe verduidelijkt het eerst wat bemiddeling is en situeert het de problematiek bij conflicten die zich kunnen voordoen tussen besturen en burgers.

Het bestuur als actor vertoont bijzondere kenmerken en burgers verhouden zich in verschillende rollen tot het bestuur. In dit boek gaan we in op de complexiteit van de rollen die burgers en besturen tegenover elkaar in kunnen nemen en situeren we ze binnen democratieopvattingen.

Deze ingewikkelde relatie plaatsen we ook binnen een veranderende realiteit: zowel wat samenleving en bestuur betreft als nieuwe opvattingen hierover. We bestuderen ze tevens binnen het legitimiteitsconcept.

Vervolgens zoomen we in op de specificiteit van het bestuur. Niet alleen is ze aan het recht gebonden, ze beschikt ook over specifieke bevoegdheden, stelt een speciaal soort handelingen, moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en moet zich verantwoorden. Het overheidsoptreden speelt zich bovendien af binnen een governancecontext, waar de overheid een bijzondere actor is tussen andere actoren.

Als het dan al tot conflicten tussen overheid en burger komt, staan de burger traditioneel een aantal instrumenten ter beschikking: de politieke weg, bestuurlijke maatregelen en administratieve beroepen, klachtenprocedures en jurisdictionele procedures. Daarbij rijst de vraag in welke mate binnen deze instrumenten bemiddeling kan worden aangewend. We zijn namelijk eerder gewonnen voor het inzetten van bemiddelingsvaardigheden vooraleer het conflict in deze fase is aanbeland

Lees meer

Standaard
Prijs € 39,00

Details

Naar bemiddeling in bestuurszaken?
Auteur(s): Frankie Schram
ISBN: 978-2-509-01831-1
Formaat: 16x24cm
Aantal pagina’s: 237

Over de auteur(s)

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen en professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School.
Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift “Stuur” en van de boekenreeks “Burger Bestuur & Beleid”.

Meer in deze rubriek

Erfdienstbaarheden van openbaar nut
Privacy & Persoonsgegevens: functionaris voor de gegevensbescherming Frankie Schram
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens | met abo Kernredactie: Frankie Schram, Frederic Debusseré, Vincent Dooms, Isabel Plets, Brendan Van Alsenoy
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens Kernredactie: Frankie Schram, Frederic Debusseré, Vincent Dooms, Isabel Plets, Brendan Van Alsenoy
Big Data Rapport Privacycommissie, Frank De Smet, bijgestaan door Cliff Beeckman en Dieter Verhaeghe (Secretariaat CBPL)
Privacy & Persoonsgegevens: Algemeen Handboek Frankie Schram

Alle boeken in deze rubriek