Alle boeken: Lokale besturen (222)

Filter op thema: Lokale besturen

Aanverwante publicaties Beleids- en beheerscyclus VVSG
Code Nutswerken Christophe Claeys (ed.)
Durven met dienstverlening - Praktijkboek Bart Noels (ed.)
Planmerintegratiedecreet
Verdichting van dichtbij bekeken Xavier Buijs (red.)
De pensioenproblematiek in lokale besturen - 3de ed Marijke De Lange

Lokaal financieel management Jan Leroy (red.)
Lokale politiek en democratie: 40 stemmen over stad en gemeente Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy (ed.)
Doe-boek Starten met de omgevingsvergunning Joris De Belder, Pieter Sellenslagh en Roel Slegers
Allemaal digitaal? Ilse Mariën en Sara Van Damme
De participatiegetuigen Philippe De Vries