Alle boeken: Overheid en recht (31)

Privacy & Persoonsgegevens: functionaris voor de gegevensbescherming Frankie Schram
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens | Print Kernredactie: Frankie Schram, Frederic Debusseré, Vincent Dooms, Isabel Plets, Brendan Van Alsenoy
Big Data Rapport Privacycommissie, Frank De Smet, bijgestaan door Cliff Beeckman en Dieter Verhaeghe (Secretariaat CBPL)
Het strafrechtelijk traject - 2de ed. Frank Schuermans en Damien Vandermeersch
Burger en bestuur - 8ste ed. Frankie Schram

Cyberrisico's - Een nieuwe dagelijkse realiteit voorgesteld in tien cases Marc Vael
Politiepocket Strafprocesrecht - 4de editie Christian De Valkeneer
Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext Frankie Schram
Privacy & Persoonsgegevens: Algemeen Handboek Frankie Schram
Naar bemiddeling in bestuurszaken? Frankie Schram

1 2 3 4