Alle boeken: Overheid en recht (22)

Naar bemiddeling in bestuurszaken? Frankie Schram
Codex algemene verordening gegevensbescherming Dirk De Bot (editor)
Gegevensverwerking in de publieke sector Dirk De Bot
Privacy en persoonsgegevens: codex e-government Dirk De Bot
E-government in het federale België Dirk De Bot

Privacy en persoonsgegevens: codex politie & justitie Dirk De Bot, Cecile De Terwangne en Frankie Schram
Samen bouwen aan de toekomst: PPS in Vlaanderen Nicola Loxham (Confederatie Bouw), Steven Ducatteeuw
Privacy en persoonsgegevens: codex Dirk De Bot, Cecile De Terwangne en Frankie Schram
Toegang tot de registers van burgerlijke stand en bevolking (2de ed.) Frankie Schram
De federale openbaarheidswetgeving: een introductie Frankie Schram

1 2 3