Menu

Politeia

De kennispartner voor de publieke sector

In de kijker

Financiën

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Beleid

05 Oct

Webinar: Evaluatie van overheidspersoneel. Nieuw evaluatiesysteem voor federale ambtenaren (KB van 14 januari 2022).

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Beleid

Vastgoedvalorisatie

Steven Van de Putte

Bestel

Overheidsopdrachten

11 Oct

Webinar: Raamovereenkomsten en Aankoopcentrales - De rol van de aankoopcentrale en de impact van het arrest van het Hof van Justitie van 17 juni 2021

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Informatiemanagement

Informatie beheren en archiveren: selecteren en digitaal depot

Bestel

Communicatie

15 Nov

Masterclass Nudging: Hoe bereik je gedragsverandering bij diverse doelgroepen?

Locatie: Stadsform, Stadswaag 6, 2000 Antwerpen

Prijs: € 219

Schrijf u in

Informatiemanagement

Informatie zoeken, gebruiken en beoordelen: informatievaardigheden en soorten informatiebronnen

Bestel

Communicatie

30 Nov

Online Masterclass: Strategisch LinkedIn gebruiken in de publieke sector

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 219

Schrijf u in

Financiën, Communicatie

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Financiën, Communicatie, Ruimtelijke ordening

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Ruimtelijke ordening

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Ruimtelijke ordening

29 Sep

Webinar: Gemeentewegen en het klimaat: Ecoversterking langs trage wegen

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Ruimtelijke ordening

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Ruimtelijke ordening

Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie | Print

Stefanie Corens

Bestel

Hoger onderwijs, Secundair onderwijs

25 Oct

Webinar: Blended learning in de praktijk

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 138.99

Schrijf u in

Lager onderwijs

Mijn DENK!-schrift

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Organisatie

Handboek werken met vrijwilligers | editie 2022

VSDC

Bestel

Opleiding & vaardigheden

26 Sep

Praktijkdag: Persoonlijke veerkracht en wendbaarheid - Teamveerkracht en wendbaarheid: survival of the fittest

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 250

Schrijf u in

Organisatie

Kennisborging en kennismanagement in de publieke sector

Marie-Laure Ruyssen

Bestel

Opleiding & vaardigheden

26 Sep

Seminarie: Persoonlijke veerkracht en wendbaarheid: Survival of the fittest

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 149

Schrijf u in

Politie

Wet op het politieambt | 25ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Civiele veiligheid

22 Sep

Studiedag: 30 jaar lokaal preventie- en veiligheidsbeleid in België: De rol van lokale overheden in de preventie van onveiligheidsgevoelens

Locatie: Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel

Prijs: € 95

Schrijf u in

Politie

Handboek Deontologie bij de politiediensten

Alain Liners
Eef Dillemans

Bestel

Politie

27 Sep

Seminarie: Onderzoeken op het deep en dark web

Locatie: Oude Abdij, Drongenplein 26/27, 9031 Gent (Drongen)

Prijs: € 149

Schrijf u in

Communicatie, Politiek

Lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht

Reinout Van Zandycke
Pieter De Vocht

Bestel

Politiek

Het statuut van de lokale mandataris | 16de editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Politiek

Startersboek voor gemeente- en OCMW-raadsleden

Bestel

Privacy & persoonsgegevens

06 Oct

Seminarie: Mijn event en GDPR

Locatie: Politeia, Keizerslaan 34 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Publiekrecht

Openbaarheid van bestuur

Frankie Schram

Bestel

Sociaal beleid

Budget- en schuldhulpverlening

Inge Pasteels
Michiel Massart

Bestel

Sociaal beleid

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Voedselhulp onder protest (8)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Kinderopvang

Het Rijk der Spelen

Ann Steverlynck
Simon Wemel

Bestel

Jeugdhulp

15 Nov

Webinar: #Be sexy, be safe - Over veilig sexten voor jongeren

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 99

Schrijf u in

Welzijn

Bewegen tijdens en na kanker

Marie Crabbé
Vicky Van Stappen
Ine De Clerck
Dimitri Vrancken

Bestel

Ouderen- en thuiszorg

15 Dec

Praktijkseminarie Fijne SOFA-momenten

Locatie: Uitgeverij Politeia

Prijs: € 159

Schrijf u in