Menu

Politeia

De kennispartner voor de publieke sector

In de kijker

Financiën

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Overheidsopdrachten

28 Jun

Webinar: irrigatie in tijden van extreme droogte

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Beleid

Vastgoedvalorisatie

Steven Van de Putte

Bestel

Beleid

05 Oct

Evaluatie van overheidspersoneel Webinar: evaluatie van overheidspersoneel. Nieuwe evaluatiesysteem voor federale ambtenaren (Koninklijk Besluit van 14 januari 2022)

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Financiën, Communicatie

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Financiën, Communicatie, Ruimtelijke ordening

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Ruimtelijke ordening

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Ruimtelijke ordening

10 Jun

Webinar: Gemeentewegen en het klimaat: Ontharding

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Ruimtelijke ordening

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Ruimtelijke ordening

10 Jun

Gemeentewegen Doen Bewegen - Reeks webinars i.s.m. Trage wegen vzw

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 450

Schrijf u in

Secundair onderwijs

09 Jun

Seminarie: Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Hoger onderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

Wij weten van praten | Print zonder abonnement

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Hoger onderwijs, Opleiding & vaardigheden, Politie

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Organisatie

08 Jun

Seminarie: Het doorbreken van verandermoeheid - Politie

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Organisatie

Motivatiebeleid

Bestel

Opleiding & vaardigheden

17 Jun

Seminarie: Vaardig in besluitvorming

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Politie

Wapenwet | 2de editie

Edwin De Baene

Bestel

Politie

07 Jun

Seminarie: Overheidsopdrachten bij politie

Locatie: Uitgeverij Politeia Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Politie

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Ben Gilot
Koen Van Heddeghem
Björn Cools
Peter Verheyden

Bestel

Civiele veiligheid

24 Jun

Opleidingsreeks Bestuurlijk handhaven: Het belang van een geïntegreerde aanpak bij illegale praktijken in vakantieparken

Locatie: Provinciehuis Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: € 139

Schrijf u in

Communicatie, Politiek

Lokale verkiezingen winnen zonder opkomstplicht

Reinout Van Zandycke
Pieter De Vocht

Bestel

Politiek

Het statuut van de lokale mandataris | 16de editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Politiek

Startersboek voor gemeente- en OCMW-raadsleden

Bestel

Privacy & persoonsgegevens

05 Jul

Webinar: Google Analytics binnenkort verboden? De gevolgen van het EU-besluit voor Vlaamse overheden en organisaties

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 139

Schrijf u in

Publiekrecht

Hergebruik van overheidsinformatie | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Sociaal beleid

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Voedselhulp onder protest (8)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 10e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel

Welzijn

Bewegen tijdens en na kanker

Marie Crabbé
Vicky Van Stappen
Ine De Clerck
Dimitri Vrancken

Bestel

Ouderen- en thuiszorg

14 Jun

Seminarie: Integer omgaan met seksualiteit in het woonzorgcentrum

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 148.99

Schrijf u in

Zorg voor personen met een handicap

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Zorg voor personen met een handicap

23 Jun

Webinar: De basisprincipes van de persoonsvolgende financiering (PVF)

Locatie: Microsoft Teams

Prijs: € 69

Schrijf u in