Menu

Roddelen is als een lawine

Iedereen roddelt wel eens, maar wanneer beschadigt het de ander? Criminologe Nele Verrezen, consultant van het bureau Marcells Journey, begeleidt verandertrajecten in organisaties. Zij verdiepte zich in de roddelproblematiek en schreef er een boek over, Gekonkelfoes in organisaties. Waarom roddelen niet zo onschuldig is (Politeia).

30-01-2019 - door Nele Verrezen

„Roddelen is een containerbegrip, met positieve en negatieve kanten. Mijn boek gaat over het bewust kwaadspreken over anderen om er zelf beter van te worden”, zegt de auteur. Aan roddel kleeft per definitie een moreel oordeel. „We steken snel negatieve ladingen in die boodschappen. Bovendien worden we getriggerd door negatief nieuws over anderen. En, hoe meer mensen erbij betrokken worden, hoe groter de verhalen worden en hoe meer onwaarheden eraan worden toegevoegd. Een sneeuwbaleffect met ongeziene gevolgen.”

Roddelen richt schade aan op verschillende niveaus. Vooreerst kan de persoon over wie wordt geroddeld fysieke, psychologische of sociale klachten ondervinden. Ook het team kan eronder lijden. „Hoe meer geroddel, hoe meer onveiligheid binnendringt in een team”, weet Nele Verrezen. „Mensen lopen meer op eieren, in die mate dat goede mensen vertrekken en de rotte appels blijven. Teams vallen ook stil.”

Roddelen blijft zelfs niet zonder gevolgen voor de organisatie. „Bij een situatie raakte een ziekenhuis door een roddelproblematiek bijna zijn accreditering kwijt. Er hangt ook een enorme economische kost aan vast: een kwart van de arbeidstijd gaat verloren aan negatief geroddel. Neem daarbij het ziekteverzuim, het vervangen van vertrekkers...” Tot slot heeft roddelen zijn effect op klanten, cliënten of patienten. „Zij voelen meteen dat er geen goede sfeer hangt. Gevolg: dalende cijfers, afhakende klanten, enzovoort.”

De snelheid waarmee geroddel invreet, is volgens Nele Verrezen als „een lawine waarvan je niet weet wanneer ze stopt. Als ze er nog niet is, is het belangrijk te investeren in de relationele ‘bedrading’, in het informele contact waarbij medewerkers elkaar als mensen leren kennen en de lijm in het team wordt versterkt.

Het allerbelangrijkste tegengewicht is een stevige feedbackcultuur met positieve en negatieve feedback, en met leidinggevenden die veranderingen slim aanpakken”. Is de lawine er al, dan moet men volgens Nele Verrezen mensen bewust maken van hun rol in het roddelsysteem. „Als de effecten in beeld worden gebracht, dan nemen ze er afstand van. Het is immense ketencommunicatie: zo lang er geen informatie aan het systeem wordt toegevoegd, kan het stoppen.”

Bestel Gekonkelfoes in organisaties hier: https://www.politeia.be/nl/publicaties/53362-gekonkelfoes+in+organisaties

Bron: Kerk & Leven

Ook interessant