Menu

Recherchemanagement: dossiers beter beheren en resultaten verbeteren

7 juni 2016, ruim twee maanden na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Voor het oog van tientallen camera’s en journalisten stelt de federale regering het nieuwe Nationale Veiligheidsplan voor. De verschillende veiligheidsinstanties in België zijn te versnipperd, zo klinkt het. Daar moet de komende jaren aan gewerkt worden. Een van de toverwoorden die naar voren geschoven wordt is ‘recherchemanagement’.

30-01-2019 - door Matty Balthau

In het veiligheidsplan beschrijft de regering het als volgt: “Het goed en efficiënt inzetten van de onderzoeksmiddelen is belangrijk in deze uitdagende tijden. Het openbaar ministerie en de federale politie zullen hun inzet op elkaar afstemmen. Recherchemanagement is het antwoord op deze uitdaging.”

Ondertussen zijn we één jaar verder, en wordt er achter de schermen druk gewerkt om de richtlijnen van de regering in de praktijk te brengen. Omdat recherchemanagement bijna al het werk beslaat dat politie en parket verrichten, wordt de term opgesplitst in drie niveaus.

   1. ZAAKGERICHT RECHERCHEMANAGEMENT

Hierbij gaan we heel technisch naar het dossier kijken. Hoe wordt een dossier opgebouwd? Hoe wordt het opgevolgd? Wat met de dossierplanning? Hoe wordt nadien geëvalueerd? Met andere woorden: bij zaakgericht recherchemanagement wordt bekeken hoe een ideaal dossier eruitziet.

2. TACTISCH RECHERCHEMANAGEMENT

Dit is een manier om een totaaloverzicht te krijgen van het dossierbeheer. Wat zijn de resultaten van de onderzoeken? Wat is de stand van zaken in de verschillende dossiers? Er wordt gebruik gemaakt van verschillende indicatoren (input- indicatoren, procesindicatoren, outputindicatoren). Op deze manier wordt gezien welke onderzoeken weinig of slechte resultaten opleveren, waar de verbeterpunten zitten.

3. STRATEGISCH RECHERCHEMANAGEMENT

Verschillende partners tekenen een beleid uit, zoals de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV), het Nationaal Veiligheids- plan (NVP) alsook het strafrechtelijk beleid van het College van Procureurs-Generaal. In hoeverre komt het onderzoek overeen met deze beleidsvisies? Is het beleid op elkaar afgestemd?

Door het containerbegrip op te splitsen in drie verschillende categorieën, wordt het plots heel wat overzichtelijker. Op basis van deze onderwerpen kan een strategie worden bepaald en prioriteiten gesteld. Zo zullen uiteindelijk de onderzoeksmethoden verbeteren.

Deze hele denkoefening moet er niet alleen voor zorgen dat mensen op het terrein beter werk gaan leveren, heel de organisatie moet anders worden georganiseerd zodat al de onderzoeksprocessen automatisch efficiënt en effectief verlopen. Recherchemanagement is per definitie teamwerk. Tussen de lokale en de federale politie, maar ook met externe diensten en justitie. Als coherent en transparant wordt gefunctioneerd, verhogen ook de resultaten en legitimiteit.

   BYE BYE PAPIER

De onderzoeker in 2017 is niet meer de oude grijze man met de sigaar en de typmachine. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en ook politie en justitie kunnen heel wat voordeel halen uit deze digitale revolutie. De geïntegreerde politie werkt aan verschillende digitale functies die het werk kunnen vergemakkelijken en verbeteren.

Zo is het papieren dossier verleden tijd. Alle informatie wordt digitaal samengebracht: processen-verbaal, in beslag genomen bewijsstukken en een samenvatting van het hele dossier: de zogeheten werkfiche. Al deze documenten zullen worden onderverdeeld in overzichtelijke luiken.

Processen-Verbaal (PV) en Rapport Informatief Rapport (RIR) kunnen op deze manier overal opgevraagd worden, indien de onderzoeker over de juiste rechten beschikt. Op deze manier kunnen heel wat verplaatsingen uitgespaard worden. Onderzoekers kunnen ook aan elkaars dossier worden toegevoegd, over de diensten heen, om samen te werken.

Digitaal kunnen politiediensten ook makkelijker hun wettelijke verplichtingen nakomen (MFO3), omdat gegevens makkelijk doorgestuurd kunnen worden naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).

De Federale Politie gebruikt deze manier van werken nu al, de Lokale Politie is aan het omschakelen. Vandaag werken een 20-tal lokale politiezones op de digitale manier.

   AUTOMATISERING

Voor het tactische en het strategische recherchemanagement werd een nieuw programma ontwikkeld met de naam Itinera. De bedoeling is dat dit programma dossiers gaat doorzoeken en automatisch linken gaat leggen tussen bepaalde soorten informatie.

De politie houdt nu al digitaal het aantal gepresteerde uren bij met ‘GALoP’. Elke dag gaat Itinera in dat systeem kijken en bepaalde conclusies trekken. Dossiers kunnen zo gelinkt worden aan gebruikte capaciteit. Dit geldt niet alleen voor unieke dossiers, maar ook voor volledige diensten, fenomenen of soorten dossiers. Aan welke fenomenen wordt niet genoeg aandacht besteed in vergelijking met de doelstellingen? Of omgekeerd: welke dossiers krijgen nu in verhouding te veel aandacht waardoor andere zaken blijven liggen? Dit wordt nu allemaal automatisch in het oog gehouden.

Ook de digitale systemen van Justitie (REA/TPI, MACH) worden elke 24u automatisch gescreend. Zo kunnen de dossiers bij justitie automatisch gelinkt worden aan het werk van de politie. Men kan zien wie de magistraat is, maar is men ook sneller op de hoogte als er belangrijke beslissingen worden genomen zoals een minnelijke schikking, een zitting of een klassering zonder gevolg. Zo kunnen de politiediensten snel inspelen op deze beslissingen. 

Dit systeem zal op een hoger niveau helpen om lessen te trekken uit gebruikte onderzoeksmethoden en de aanpak van fenomenen. Zo ziet men of de capaciteit efficiënt en effectief wordt ingezet en worden problemen aangepakt.

Alle federale gerechtelijke diensten maken vandaag al gebruik van Itinera, binnenkort gaat het ook bij de lokale politie van start. Ook bij justitie en de parketten is er grote interesse in dit systeem.

Een volgende stap zou dan zijn om informatie te recupereren uit vonnissen, verbeurdverklaringen en andere veroordelingen.

   BOTTOM LINE

Het is duidelijk dat politie en justitie in beweging zijn. Recherchemanagement is veel meer dan een toverwoord, het is een werkwoord dat alle politiemensen raakt in hun dagelijkse activiteiten.

Recherchemanagement is het beheer van een machine met verschillende schakels, en elke schakel dient vlot te werken. Daarnaast zullen verschillende onderdelen van de machine ook regelmatig vervangen worden aangezien nieuwe recherchethema’s op de agenda zullen komen en het beleid voortdurend wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Bron: Politiejournaal

Ook interessant

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 4 - Verdacht overlijden

Karen Plasschaert

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

Ludo Kluppels

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 4de editie

Christian De Valkeneer

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Cybercrime 3.0

Jan Kerkhofs
Philippe Van Linthout
Charlotte Conings
Robrecht De Keersmaecker
Peter Piccu-Van Speybrouck
Gijs Verbeke

Bestel uw printeditie

Politie

15 Dec

Studiedag: Tuchtregeling bij de politie

Locatie: Koninklijke Bibliotheek van België (Royal Library Meeting Center), zaal Royal Sky Room

Prijs: € 169

Schrijf u in