Menu

Een terugblik op het eerste Politeia-Privacy Congres

Op woensdag 26 februari 2019 ging het eerste Privacy Congres van Politeia door, met meer dan 100 deelnemers in de Schelp in het Vlaams Parlement.

01-03-2019 -

Dr. David Stevens, DPO bij het marktonderzoeksbureau Nielsen, was onze keynote spreker. Na een boeiende lezing over de ruimere context en trends op het vlak van privacybescherming in Europa en op internationaal vlak, was ruimte voor voldoende vragen uit het publiek en een aantal interessante discussies.

Daarna kwamen tijdens een panelgesprek functionarissen voor gegevensbescherming uit verschillende private en publieke sectoren aan bod. Michaël Hoebrechts (ING), Karl Simons (Dienst Vreemdelingenzaken), Koen Van Everbroeck (Colruyt) en Griet Verhenneman (UZ Leuven) lichtten hun aanpak toe in een eerlijk en openhartig gesprek over hoe zij invulling geven aan de vereisten van de GDPR. Natuurlijk kwam daarbij uitgebreid de taak van de DPO zelf aan bod en lag de focus op hoe de verschillende kerntaken van een DPO zich tot elkaar verhouden. Om dit gesprek in goede banen te leiden mochten we een beroep doen op Willem Debeuckelaere, jarenlang voorzitter van de huidige Gegevensbeschermingsautoriteit.

Mevrouw Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal bij het Agentschap Informatie Vlaanderen, wierp vanuit haar rijke ervaring een persoonlijk licht op de implementatie van de GDPR in Vlaanderen.

De namiddag werd afgesloten met een receptie waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan. Politeia blikt alvast vooruit en maakt werk van het volgende congres! Suggesties mogen steeds bezorgd worden aan shanna.maertens@politeia.be.

Blijf je graag op de hoogte van interessant privacynieuws? Bekijk het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens of abonneer je gratis op onze maandelijkse Privacy News.

Ook interessant

Recht

Het strafrechtelijk traject | 3de editie

Frank Schuermans
Damien Vandermeersch

Bestel uw printeditie

Recht

Burger en bestuur - 9 de ed.

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Politiepocket Strafprocesrecht | 6de editie

Christian De Valkeneer

Bestel uw printeditie

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Frederic Debusseré
Vincent Dooms
Isabel Plets
Frankie Schram
Brendan Van Alsenoy
Laura De Boel

Bestel uw printeditie

Privacy & persoonsgegevens

16 Jun

Opleiding: Toegang tot persoonsgegevens in burgerzaken

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 125

Schrijf u in