Menu

3 redenen waarom wennen belangrijk is bij kinderopvang

Wennen is de stapsgewijze overgang bij kinderen, van thuis naar de kinderopvang. Maar wanneer moeten kleine kinderen wennen en waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?

04-08-2019 -

Wanneer wennen?

Wennen moet op maat van het gezin gebeuren. Een wenperiode houdt rekening met factoren zoals de duur van de afwezigheid, de leeftijd van het kind, de draagkracht en stressgevoeligheid van het kind. Zo heeft een baby van negen maanden die twee maanden afwezig is geweest, waarschijnlijk meerdere wenmomenten nodig. Maar voor een peuter van achttien maanden kan na twee maanden afwezigheid een kort bezoekje aan de opvang vóór de herstart al voldoende zijn.

Kind en Gezin raadt aan om op volgende momenten een wenperiode in te voegen:

  • Kort voor de eigenlijke start van de opvang (maximaal één à twee weken vooraf);
  • Na een lange afwezigheid van het kind in de opvang (bv. na een lange vakantie of ziekteperiode).

Wennen kan ook belangrijk zijn bij de overgang naar een volgende leefgroep of naar een andere onthaalouder. Concreet is wennen belangrijk om drie uiteenlopende redenen:

1. Wennen voor pedagogische kwaliteit

Wennen is een wederzijds proces: de kinderbegeleider leert veel uit de wenmomenten met ouder en kind. De kinderbegeleider kan ouder-kind interacties observeren (bv. hoe wordt het kind te slapen gelegd) en zo meer te weten komen over opvoedingsgewoontes en omgang met het kind. Dit helpt om het kind sneller en beter te leren kennen en gepast op zijn gedrag te reageren. Verschillen in opvoedingsgewoontes en behandeling tussen ouder en opvang worden onmiddellijk zichtbaar. Zo kunnen ze besproken worden voordat ze misschien frustraties veroorzaken.

2. Wennen voor efficiëntie

Door te tonen hoe hij met het kind omgaat, maakt de ouder meer duidelijk dan door een lange uitleg (bv. eten wordt lauw opgediend i.p.v. koud). Observatie van de interactie tussen ouder en kind tijdens eet-, speel- en verzorgingsmomenten levert een schat aan informatie op. Het biedt ook aanknopingspunten om met de ouder de eigenheid van een kind of de bijzondere omgang in bepaalde situaties te bespreken. Op termijn kan observatie van interacties veel tijd en energie besparen voor de opvang.

3. Wennen voor de andere opvangkinderen

Wanneer er een nieuw kind in de opvang komt, is dit voor de andere opvangkinderen een aanpassing. Zij moeten het nieuwe kind en zijn ouders ook leren kennen. Door de opvang geleidelijk op te bouwen kunnen ook de andere kinderen stilaan wennen aan het nieuwe gezicht en aan de herverdeling van de aandacht van de kinderbegeleider.

 

Uit: Cahier Kinderopvang ‘Wennen in de kinderopvang’.

VVSG Steunpunt Kinderopvang

Ook interessant

Zorg & welzijn

Babykunde

Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning op School en Kinderopvang
Monique Van Boom

Bestel

Zorg & welzijn

Tijd voor agressiebeleid

Bestel

Zorg & welzijn

Mijn rug en ik

Hans Crampe

Bestel

Zorg & welzijn

Ondernemerschap in de zorg

Arthur Vliegels

Bestel

Zorg & welzijn

Meer buiten - cahierreeks Kinderopvang

Tina Schuddinck

Bestel