Menu

Voltooid leven is niet noodzakelijk synoniem voor polypathologie

Op donderdag 28 maart 2019 werd op onze studiedag in Schaarbeek het boek 'Levensmoeheid bij ouderen' voorgesteld. Verschillende experts en praktijkwerkers gaven hun visie op de steeds toenemende problematiek van levensmoeheid bij ouderen en bezorgden de deelnemers inzichten om hier in de dagelijkse organisatie mee om te gaan.

04-08-2019 -

Een van de auteurs van het boek en spreker op de studiedag is Wim Distelmans. Hij is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB en pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en het recht op euthanasie. Hij is o.a. voorzittter van het Forum Palliatieve Zorg, Omega en het Cédric Hèleinstituut. Hij richtte met het UZ Brussel het eerste supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ en het consultatieteam ULteam op en bekleedt de leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de VUB. Hij is oprichter van LEIF en bracht alle initiatieven onder in W.E.M.M.E.L., hét expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’.

Hij is momenteel covoorzitter van de Federale Commissie Euthanasie. In 2016 ontving hij uit handen van de minister-president het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

Wim Distelmans toonde op de studiedag, en in het boek, aan dat levensmoeheid niet noodzakelijk een synoniem is voor polypathologie. Hij gebruikt hiervoor twee interessante illustratieve casussen die mee aan de basis liggen van het actueel maatschappelijk debat over de vraag “Waarom nog verder te moeten leven wanneer men daar geen zin meer in heeft?” Met de toenemende vergrijzing behoort dit thema ongetwijfeld tot één van de belangrijkste bio-ethische debatten in de komende decennia.

Bekijk de PowerPointpresentatie van Wim Distelmans.

LEIF

Ook interessant

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Zorg & welzijn

OCMW-tussenkomst voor de bewoners van woonzorgcentra

Rika Verpoorten

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek tuintherapie (map)

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Woonleefmeter

Bestel

Zorg & welzijn

Heeft dat de zaak veranderd?

Jean-Pierre Vanhee

Bestel

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel

Zorg & welzijn

Protocol Betekenisvolle activiteiten methode (pakket v 20)

Elise Cornelis
Ruben Vanbosseghem
Valerie Desmet
Patricia De Vriendt

Bestel

Zorg & welzijn

Betekenisvolle activiteiten methode

Elise Cornelis
Ruben Vanbosseghem
Valerie Desmet
Patricia De Vriendt

Bestel

Zorg & welzijn

Tachtig tinten

Kliq vzw

Bestel

Zorg & welzijn

Nachtrust bij dementie

Nele Spruytte
Marieke Van Vracem
Renilt Vranken
Chantal Van Audenhove

Bestel

Zorg & welzijn

One safe place

Pascale Franck
Bert Groen

Bestel

Zorg & welzijn

Vrijwilligersbeleid in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle

Bestel

Zorg & welzijn

Dromen, denken, doen

Pascale Franck
Davy Simons

Bestel

Zorg & welzijn

Zekerheid voor mensen met dementie (pakket van 5)

Ilse Masselis
Tine Vermeersch

Bestel

Zorg & welzijn

Het kleine helpen

Leen Heylen
Liesbet Lommelen

Bestel

Zorg & welzijn

Mantelkracht

Jeroen Knaeps
Liesbet Lommelen

Bestel

Personeel, Zorg & welzijn

Aanwezigheidsbeleid in de woonzorg

Tine Vanderwee
Joke Vandewalle

Bestel

Zorg & welzijn

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel

De Sleutel

Bestel

Zorg & welzijn

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes
Elfie Van Ransbeeck
Arzu Yentür

Bestel

Zorg & welzijn

Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Melanie Demaerschalk
Danny Kindekens
Herman Nys
Peter Pype
Liselotte Van Ooteghem
Els Verraest

Bestel

Zorg & welzijn

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Hans Bellaart
Saar Casteels
Melissa Ceuterick
Gunilla De Graef
Philippe Degelin
Dirk Geldof
Steffie Jalhay
Fanny Matheusen

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Zorg & welzijn

Canvas intern noodplan woonzorgcentra

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dat verandert de zaak

Jean-Pierre Vanhee

Bestel

Zorg & welzijn

Gids Woonzorg 3de editie

Elke Verlinden

Bestel