Menu

Vriendschappen bij baby’s en peuters

Hebben baby’s en peuters vrienden?

24-05-2019 - door Monique van Boom

Terwijl niemand eraan twijfelt dat kleu­ters en lagereschoolkinderen vriendschap sluiten met andere kinderen, valt het moeilijk te achterhalen of baby’s en peuters dat ook doen. Baby’s en peu­ters kunnen misschien wel de namen van andere kinderen zeggen, maar in een gesprek kunnen ze nog niet uiten of ze iemand als een vriend beschouwen.

Om die reden gingen wetenschappers er lange tijd van uit dat baby’s en peuters geen vriendschappen hebben. Dat staat vandaag nog steeds in veel handboeken.

Nochtans ziet iedereen die dagelijks met baby’s en peu­ters werkt dat er wel degelijk relaties tussen kinderen ont­staan. Veel kinderbegeleiders en ook ouders spreken daarbij over vriendschappen. Is dat fout? Nee.

Het idee dat kinde­ren alleen dingen ondervinden waarover ze kunnen vertellen, is achterhaald. Het dominan­te denken dat kleine kinderen geen vriendschappen hebben, stamt bovendien uit een tijd waarin kinderopvang in groep niet zo gebruikelijk was. Kinde­ren hebben nu veel meer kansen om vriendschappen met leef­tijdsgenoten te ontwikkelen – en heel wat onderzoek wijst erop dat die er inderdaad zijn.

Jonge kinderen die bevriend zijn …

  • Zoeken regelmatig elkaars gezelschap op;
  • Blijven vaak bij elkaar in de buurt, ook al spelen ze niet met hetzelfde;
  • Tonen affectie;
  • Tonen dat ze plezier hebben wanneer ze samenspelen;
  • Verkiezen elkaar boven anderen;
  • Reageren vaker op elkaar dan op andere kinderen;
  • Kunnen ‘beter’ samenspelen: hun spel loopt harmonieuzer, georganiseerder, goed op elkaar afgestemd;
  • Spelen regelmatig eenzelfde spel dat uniek is voor het duo, zoals achter elkaar aanrennen, waarna de andere kinderen volgen;
  • Helpen en troosten elkaar vaker en kunnen beter delen;
  • Beschermen elkaar soms of nemen het soms voor elkaar op, bijvoorbeeld wanneer een ander kind iets afpakt.

 

Auteur: Monique Van Boom

Check onze publicatie Babykunde

 

EPOSEK

Ook interessant

Zorg & welzijn

Babykunde (met posters)

Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning op School en Kinderopvang
Monique van Boom

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Zorg voor personen met een handicap

26 Sep

Opleiding: Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Ouderenmis(be)handeling, praat erover!

VLOCO

Bestel uw printeditie