Menu

Voedselallergenen in de kinderopvang

Moet u rekening houden met voedselallergieën in de opvang? Ja, in de regelgeving staat dat iedereen die in België voeding aanbiedt, de allergeneninformatie moet kunnen geven aan wie het vraagt.

24-05-2019 -

Dat aangeven mag zowel mondeling als schriftelijk, op voorwaarde dat de werkwijze beschreven is. Door het invullen van de DOE-kaart schrijft u concreet uw eigen allergenenprocedure.

Wat zijn allergenen?

 • Voedingsallergenen zijn eiwitten in voedingsmiddelen die allergische reacties veroorzaken. De stof die deze reactie veroorzaakt wordt allergeen genoemd.
 • Een voedselallergie is een soort overbezorgdheid van het immuunsysteem. Het immuunsysteem ziet bepaalde voedingsstoffen onterecht als schadelijk. Het doet er alles aan om deze stoffen zo snel mogelijk uit het lichaam te krijgen.
 • U kunt ook voor andere dingen allergisch zijn. Bijvoorbeeld: een allergie voor penicilline (=medicijnenallergie), een allergische reactie op een wespenbeet (=insectenallergie)

Welke symptomen kunnen er optreden? 

 • Huid: jeuk, uitslag, galbulten, eczeem, ophoping van vocht in lippen,  mond en oogleden.
 • Luchtwegen: astmatische klachten, piepen, kortademigheid, benauwdheid, neus- en oogklachten.
 • Maag-darmstelsel: prikkelend gevoel in de mond, misselijk, buikpijn, braken, diarree of obstipatie.
 • Hart- en vaatstelsel: bloeddrukdaling, duizeligheid, flauwvallen en anafylactische shock al dan niet met dood tot gevolg.
 • Overige: excessief huilen, groeiachterstand, gedragsklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen.

Hoe komen allergenen in levensmiddelen terecht?

Allergenen zijn bestanddelen die aanwezig kunnen zijn in een levensmiddel als ingrediënt of door kruisbesmetting met andere producten. Bijvoorbeeld: in pannenkoeken zitten normaal geen pinda’s. Maar als u met hetzelfde mes waarmee u een boterham met pindakaas hebt gesmeerd, boter in de koekenpan doet kunnen deze pannenkoeken via kruisbesmetting sporen van pinda’s bevatten.

Wat zijn de 14 wettelijke allergenen?

Er zijn 14 allergenen opgenomen in de wetgeving. Dit zijn de 14 meest voorkomende voedingsallergenen in Europa. Als een van de 14 allergenen in een voedingsmiddel aanwezig is moet dit vermeld worden in de ingrediëntenlijst op de verpakking van het product.

Hoe moet u omgaan met allergenen?

 • Vermijd dat kinderen met een bepaalde voedingsallergie eten krijgen waar het allergeen in aanwezig is.
 • Lees de etiketten van de voedingsmiddelen. Hierop staan de 14 wettelijke allergenen vermeld.
 • Maak duidelijke afspraken met ouders: heeft het kind een allergie? Wie zorgt voor de aangepaste voeding? Wat kan wel/niet?
 • Vermijd kruisbesmetting.
 • Communiceer naar de ouders hoe u staat tegenover traktaties die ouders zelf meebrengen naar de opvang.
Download hier het volledige stappenplan en de DOE-kaart.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Babykunde (met posters)

Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning op School en Kinderopvang
Monique van Boom

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Zorg voor personen met een handicap

26 Sep

Opleiding: Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in

Zorg & welzijn

Ouderenmis(be)handeling, praat erover!

VLOCO

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie