Menu

Waarom geen interne professionalisering op uw school?

Scholen hebben de neiging om expertise over onderwijsvernieuwing meteen buitenshuis te zoeken. Maar het is soms beter om eerst naar het potentieel binnen uw school te kijken – en om daarin te investeren.

19-06-2019 - door Andries Valcke, Jimmy De Wandel, Wilfried De Rijck

Kwaliteitsvol onderwijs realiseren in een wereld vol verandering vraagt om een continue zoektocht naar verbetering, innovatie en professionalisering. Maar de professionalisering op school is in Vlaanderen vaak terug te brengen tot het volgen van klassieke nascholingen bij externe partners.

Toch bezitten medewerkers binnen de school of scholengemeenschap vaak al de nodige expertise. In bovenstaande afbeelding belichten wij voor u kort de mogelijkheden van externe, maar ook vooral van interne professionalisering.

Professionalisering vraagt tijd. Alhoewel sommige aspecten van professionalisering soms op een halve of hele dag kunnen doorgevoerd worden, is het altijd een onderdeel van een proces waarbij verschillende acties ondernomen worden.

Naast de momenten van samenkomen en expertise opdoen, moet het proces ook opgevolgd en geëvalueerd worden. Daarnaast moet ook het effect bekeken worden. Is er transfer en is die transfer groot genoeg? De principes achter het gedachtegoed van ‘slow learning’ zijn zeker het opzoeken waard.

Lees meer in de publicatie ‘Professionalisering op school – Samen leren excelleren’, waarin u de nodige handvatten vindt om op een doordachte wijze een professionaliseringsbeleid te kunnen uitbouwen of actualiseren. De belangrijkste focus in deze publicatie zijn de concrete stappen in het uitschrijven van een goed professionaliseringsplan.

Publicatie: Professionalisering op school – Samen leren excelleren

Ook interessant

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel uw printeditie

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

21 Nov

Studiedag: Van macro tot microniveau: hot issues in beleid voeren vandaag

Locatie: Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: € 90

Schrijf u in