Menu

10 kenmerken om een autismespectrumstoornis te herkennen

Waarom gebruiken we tegenwoordig eigenlijk de overkoepelende term ‘autismespectrumstoornis’? En wat zijn nu de precieze kenmerken?

24-06-2019 -

Niets met intelligentie te maken

Autisme is er vanaf de geboorte en het blijft een leven lang aanwezig. Het zorgt er­voor dat de ontwikkeling van de hersenen verstoord is. Autisme heeft dus een belangrijke invloed op het leven van kinderen. Het heeft invloed op hoe ze met anderen omgaan, hoe ze hun gevoelens uiten, hoe ze de wereld waarnemen, hoe ze bewegen, hoe ze relaties aangaan.

Op sommige domeinen zal er een achterstand zijn in vergelijking met leeftijds­genoten. Dat is bij ieder kind verschillend. Een kind met autisme kan net zo­als leeftijdsgenoten bijleren op elk ontwikkelingsdomein, maar op een andere manier en op een ander tempo dan zijn leeftijdsgenoten.

Autisme komt zowel voor bij kinderen met een verstandelijke beperking als bij kinderen met een normale tot hoge begaafdheid. Het niveau van intelligentie heeft dus niets te maken met het al dan niet hebben van autisme. Autisme heeft ook niets te maken met een verkeerde opvoeding. Vroeger was dat de veronderstelling van verschillende psychiaters.

Iedereen verschilt

Autisme heeft een duide­lijke biologische oorzaak. Het is erfelijk. U wordt ermee geboren, waardoor er iets fout gaat in de werking van de hersenen. Dat is wetenschappelijk vastge­steld. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt wel nog altijd onderzocht.

Kinderen met autisme zijn allemaal uniek en verschillend, net zoals mensen zonder autisme. Het karakter, de leeftijd, de intelligentie en de omgevingsfac­toren spelen mee een rol in de manier waarop autisme zich uit. Alle kinderen met autisme verschillen van elkaar. Toch zien we een gelijkenis tussen alle kinderen met autisme. Ze hebben namelijk allemaal een andere manier van denken die leidt tot enkele moeilijkheden. Daarom spreekt men nu over een over­koepelende diagnose ‘autismespectrumstoornis’ in plaats van de subcatego­rieën waar men vroeger over sprak, zoals Asperger, PDD-NOS en kernautisme.

Er bestaat nog geen medisch onderzoek om autisme vast te stellen. Autisme is een gedragsdiagnose. Dat betekent dat de diagnose op basis van gedragsobser­vaties en op basis van wat de ouders en de omgeving aangeven, wordt gesteld.

In de DSM-5, een standaardboek met een beschrijving van alle psychiatrische stoornissen, zijn volgende criteria opgenomen om van een diagnose autisme­spectrumstoornis te kunnen spreken:

1. Het steeds weer moeilijk hebben met communiceren en met het omgaan met anderen

2. Moeite hebben met het goed ontvangen en gepast reageren op emoties en gedrag van de ander

3. Moeite hebben met het uitwisselen van boodschappen zonder taal te ge­bruiken, bijvoorbeeld via gebaren, gezichtsuitdrukking, tekens …

4. Moeite hebben met het starten en onderhouden van vriendschappen en andere sociale contacten

5. Steeds herhalen van hetzelfde gedrag en dezelfde interesses

6. Regelmatige, zinloze en herhaalde bewegingen of gedragingen

7. Een voorkeur voor vaste rituelen en gewoontes en moeite om daarvan af te wijken.

8. Een beperkt aantal of net ongewone interesses – zoals bijvoorbeeld num­merplaten, getallen, tractoren …

9. Over- of ondergevoeligheid van de zintuigen

10. Eerste tekenen verschijnen vóór de leeftijd van drie jaar

Sarah De Key­ser schreef bij onze uitgeverij een boek over haar leven als mama van Nyo, bij wie een autismespectrumstoornis vastgesteld werd. Het Raster vulde haar persoonlijke verhaal aan met concrete tips en informatie.

Deze mix zorgt voor een unieke in­kijk in het leven van een jonge kleuter met autisme. En tegelijk vertalen we dat ook naar concrete acties en initiatieven, waarmee u als begeleider aan de slag kan gaan. Klik hier om het boek te bestellen.

Het Raster vzw

Ook interessant

Cultuur & vrije tijd, Zorg & welzijn

Autismevriendelijk museum

Bart De Nil
Liesa Rutsaert

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

AnderSS: Jonge kinderen met autisme

Sarah De Keyser
Stiene Van den Eynde
Annelies Snoeckx

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg

18 Feb

Opleiding: Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 89

Schrijf u in

Zorg & welzijn

Maakt dementie onbekwaam?

Erik Langerock

Bestel uw printeditie