Menu

De 4 belangrijkste taken van de SVK-bestuurder

Het idee achter een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is lumineus en eenvoudig. Het SVK huurt als huurder een woning op de private huurmarkt, waardoor de verhuurder een solvabele huurder krijgt, die zorgt dat de huur betaald wordt. Het SVK verhuurt deze woning vervolgens verder. Maar wat is er eigenlijk nodig om zo’n SVK te besturen? We zetten voor u enkele van de belangrijkste taken van de bestuurder in de dagelijkse werking op een rij.

20-08-2019 -

1. De bestuurder als brugfunctie tussen het SVK en het lokale beleid

Het lokale sociaal beleid is één van de belangrijkste stakeholders van de SVK-sector. Daarom is het wenselijk om de samenwerking tussen SVK’s, gemeentes, OCMW ’s en welzijnsorganisaties te stimuleren. Een bestuursorgaan dat goede relaties heeft met haar verschillende stakeholders is performanter.

Als bestuurder vervult u dus een dubbele rol door een brugfunctie te zijn tussen het lokale beleid of de welzijnsorganisaties waarvan u bent afgevaardigd en het SVK. Dat gaat van het op de hoogte blijven van wederzijdse opvattingen en verwachtingen, afspraken maken over toekomstige accenten, verdedigen van de belangen van het SVK, het bevorderen en uitwisselen van informatie tussen bestuurders, tot het bewerkstelligen van een goede communicatie tussen uw afvaardigende organisatie en het SVK. Op die manier kan het SVK haar maatschappelijke doelstellingen realiseren.

2. De bestuurder als klankbord voor de coördinator en facilitator van de SVK-werking

Als bestuurder vervult u een belangrijke rol als medebeheerder van het SVK, als professionele organisatie. Goed leiderschap is hierbij cruciaal maar uiteraard besteedt u best ook aandacht aan het uitbouwen van een goede relatie met de coördinator van het SVK. U moet die persoon ondersteunen in zijn of haar autonomie om de operationele werking van het SVK te bewerkstelligen.

Als bestuurder streeft u er ook naar om voldoende geïnformeerd en gedocumenteerd te blijven – om de voorstellen van directie en personeelsleden te kunnen beoordelen. Daarnaast toont u betrokkenheid bij het herformuleren van de missie, visie en doelstellingen van het SVK en stelt u zich de vraag op welke manieren het SVK haar maatschappelijke doelstellingen kan realiseren.

3. De bestuurder als strategische partner in een goed personeelsbeleid

U vervult als bestuurder op een strategisch niveau mee een beslissende rol in de verschillende fasen van het operationele personeelsbeleid binnen het SVK. Dat gaat van de aanwerving van de coördinator tot het mee vormgeven van de personeelsbehoefte en personeelsplanning, zodat een efficiënte en doeltreffende SVK-werking wordt gegarandeerd.

4. De bestuurder als financieel deskundige

Als bestuurder vervult u een belangrijke rol in het interpreteren, beheren en sturen van de financiële processen binnen het SVK. Zo heeft u de opdracht om het financiële plan vast te leggen en de begroting en jaarrekening goed te keuren. U legt ook vast hoe controleprocedures met betrekking tot het betalingsverkeer verlopen.

Meer informatie over sociaal verhuurkantoren en het bestuur? Check dan: Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel