Menu

Hoe kinderverzorgers moeten omgaan met vriendschapsverzoeken van ouders

Goede communicatie met ouders over de opvang en over hun kind is heel belangrijk. Veel ouders verzenden daarom vriendschapsverzoeken naar kinderbegeleiders. Maar wat moet u daarmee?

20-08-2019 -

In de kinderopvang is een uitwisseling van ervaringen, ideeën en opvoedingstips met de ouders belangrijk. Maar ouders hebben soms weinig tijd. En speciaal georganiseerde ontmoetingen lokken vaak maar een beperkt groepje ouders. En dus gaan we op zoek naar andere manieren om ouders te informeren en betrekken. Denk maar aan digitale nieuwsbrieven of heen- en weerschriftjes.

Naarmate u de ouders beter leert kennen, is de kans echter groot dat u vriendschapsverzoeken krijgt van hen – omdat ze nog gemakkelijker met u in contact willen blijven. Het is aan u om te beslissen of u die vriendschappen aanvaardt. Er zijn drie opties om hiermee om te gaan.

1. U aanvaardt enkel vriendschapsverzoeken met een werkprofiel

Officieel mag u van Facebook geen twee profielen hebben, maar de kans dat Facebook hierachter komt, is heel erg klein. Dus is het wel degelijk een waardevolle optie om een tweede profiel aan te maken (bijvoorbeeld ‘Onthaalmoeder Sylvia’). Dat profiel gebruikt u dan alleen professioneel om met ouders contact te onderhouden en om vragen te beantwoorden.

Het voordeel? U houdt werk en privé heel gemakkelijk gescheiden. Het nadeel? U moet heel vaak in- en uitloggen om te switchen tussen uw persoonlijke profiel en uw werkprofiel. En u moet er uiteraard ook aan denken om elke dag minstens eenmaal in te loggen met uw werkprofiel. Anders mist u misschien wel cruciale berichten die ouders via Facebook gestuurd hebben.

2. U aanvaardt het vriendschapsverzoek maar werkt met vriendenlijsten

Bij deze oplossing werkt u alleen met uw persoonlijke Facebookprofiel. Met dat profiel maakt u een vriendenlijst ‘ouders van de crèche’ aan. Elke keer u content deelt, kunt u dan met de privacyinstelling ‘aangepast’ afwegen of die specifieke lijst die statusupdate ook moet zien. Ook uw fotoalbums, geboortedatum, contactinformatie en favoriete pagina’s kunt u voor die specifieke vriendenlijst wel of niet zichtbaar maken.

Het voordeel? U werkt vanuit uw persoonlijke profiel, dat u wellicht sowieso al bijna dagelijks bekijkt en opvolgt. U moet niet de hele tijd in- en uitloggen. Het nadeel? Met vriendenlijsten leren werken, vraagt wat handigheid. U moet ook aandachtig zijn om voor elke actie op Facebook na te denken over welke lijst wat wel of niet mag zien.

3. U aanvaardt het vriendschapsverzoek niet

De meest drastische oplossing: u houdt de werkrelatie met de ouders puur professioneel en gebruikt Facebook niet om persoonlijk met hen in interactie te gaan via chat of Facebookberichten. Je kunt er in dit geval voor kiezen om met een groep of een fanpagina te werken. Voor alle duidelijkheid: de andere persoon krijgt geen melding wanneer u zijn vriendschapsverzoek afwijst.

Het voordeel? Er is geen kans dat ouders per ongeluk privégegevens van u te zien krijgen. We gaan ervan uit dat u op uw persoonlijke profiel uiteraard geen gegevens openbaar zet. Het nadeel? U heeft geen persoonlijke communicatie met ouders op Facebook.

Meer info? Check ons Cahier Facebook in de kinderopvang.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel