Menu

Wat is het doel van een noodplan voor uw woonzorgcentrum?

Een woonzorgcentrum is een locatie waar kwetsbare ouderen samen zijn, waaronder ook hulpbehoevende personen die zichzelf niet kunnen helpen. Wanneer een crisis uitbreekt zal het personeel dat op dat ogenblik aanwezig is, juist moeten reageren. Een goede voorbereiding is goud waard.

20-08-2019 -

Een uitgeschreven noodplan is een bevestiging dat er nagedacht werd over de procedures. Daardoor kan er na een crisis ook niet gezegd worden dat er geen actueel plan was, in het kader van de aansprakelijkheid.

Een intern noodplan is een geheel van structuren die geactiveerd worden bij een noodsituatie binnen het woonzorgcentrum, in de onmiddellijke omgeving van het centrum of met personen behorend tot het centrum. Daarbij is het de bedoeling om de nodige verwittigingen te doen en de hulpverlening op te starten zodat de schade naar mens en omgeving zo beperkt mogelijk blijft.

Wat is een noodsituatie?

Een noodsituatie voor een woonzorgcentrum betekent niet altijd een ‘klassieke’ brand of een ontploffing. Andere kleinschaligere situaties kunnen ook een impact hebben op het dagelijks functioneren van een woonzorgcentrum.

Er kunnen drie soorten crisissen onderscheiden worden:

1. Crisis binnen het woonzorgcentrum

- met gedeeltelijke evacuatie: bijvoorbeeld brand in de keuken

- geen evacuatie vereist: bijvoorbeeld voedselvergiftiging

- met isolatie: bijvoorbeeld een besmettelijke aandoening waarvoor geen therapie is, MRSA

2. Crisis buiten het woonzorgcentrum, met mogelijke dreiging voor de instelling

- schuilen en ramen/deuren dicht: bijvoorbeeld ontsnapping gevaarlijk product uit een naburig

bedrijf

- met evacuatie: bijvoorbeeld een gaslek

3. Crisis buiten het woonzorgcentrum met betrokkenheid van bewoners en/of personeel:

- bijvoorbeeld een busongeval tijdens uitstap

- bijvoorbeeld de zelfmoord van een personeelslid

Doel van het intern noodplan

Naast de analyse van de feiten en evaluatie van de toestand heeft een intern noodplan globaal vijf grote doelstellingen:

1. Alarmeren

- de alarmering van:

• directie

• personeel

• bewoners

• bezoekers

- de alarmering van:

• hulpdiensten (112)

• autoriteiten

• omgeving

2. Bestrijden

- het bestrijden van de noodsituatie

• eerste interventieploeg

• gebruik kleine blusmiddelen

• EHBO

3. Evacueren, ontruimen

- de evacuatie van het gebouw, of delen ervan

• het bevel tot evacuatie kan gebeuren door:

* een verantwoordelijke van het woonzorgcentrum (dringendheid)

* het crisisteam van het woonzorgcentrum

* de hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie, …)

* de overheid (burgemeester, gouverneur, …)

4. Communiceren

- het geven van informatie aan:

• personeel en bewoners

• familie

• media

- en dit in samenwerking met de overheid

5. Acties in nafase

De nafase start wanneer de acute fase is beëindigd, dat is het moment wanneer de situatie opnieuw veilig is, de gewonden naar de ziekenhuizen zijn gebracht, de niet gewonden zich op een veilige plek bevinden en de familie geïnformeerd is. Ook in deze fase blijven de autoriteiten bevoegd voor het opvolgen.

- informatie: bv: informatiebijeenkomst

- mantelzorg: bv: stimulatie hulp uit de directe omgeving

- rituelen: bv: herdenkingsbijeenkomst 1 jaar na de ramp

- erkenning: bv: opvanggesprek

De dienst noodplanning van de provincie Oost-Vlaanderen gaf samen met preventieadviseurs en de brandweer vorm aan een canvas voor de opmaak van intern noodplan voor woonzorgcentra. Het canvas van een intern noodplan is een document ter ondersteuning. Dat betekent dat de persoon die het intern noodplan schrijft, het canvas bij zich kan nemen om te overlopen of hij niets vergeten is.

Dit canvas vormt de basis voor deze praktische handleiding bij het opmaken van een intern noodplan.

  • zowel voor kleine als grote voorzieningen
  • tips en aandachtspunten
  • actiekaarten met concrete richtlijnen
  • website met handige invuldocumenten

Het canvas bestaat uit een algemeen deel en bevat ook actiekaarten. Wanneer een crisis uitbreekt zullen de actiekaarten met duidelijke, concrete richtlijnen waardevolle tijd besparen en een keten van juiste handelingen in gang zetten.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Meer buiten - cahierreeks Kinderopvang

Tina Schuddinck

Bestel

Zorg & welzijn

Mijn rug en ik

Hans Crampe

Bestel

Zorg & welzijn

Tijd voor agressiebeleid

Bestel

Zorg & welzijn

Ondernemerschap in de zorg

Arthur Vliegels

Bestel

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel