Menu

De 4 begeleidingsprofielen in woonzorgcentrum Leiehome

Woonzorgcentrum Leiehome heeft jarenlang een eerder aanbodsgestuurde activiteitenagenda gehad. In 2015 gingen ze echter aan de slag met de Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM), wat hen deed reflecteren over het potentiële effect van bepaalde activiteiten – of het ontbreken ervan – op de levensvreugde van bewoners.

20-08-2019 -

Hierdoor werd de totale activiteitenwerking stapsgewijs omgevormd naar een vraag-gestuurde werking. Belangrijk bij deze omvorming was, dat ze ‘activiteiten’ een zo breed mogelijke definitie gaven: onder ‘actief zijn’ verstaan we bijvoorbeeld eten, wassen, kleden, bewegen, kijken, voelen, deelnemen enzovoort. Bovendien beslaan deze activiteiten qua tijdsinvulling 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Het verantwoord zoeken naar een betekenisvolle dag-invulling waaraan bewoners een goed en bijzonder gevoel overhouden, individueel of in groep, moet essentieel en structureel  ingebouwd worden. Om dit structureel in te bedden, realiseerden ze in Leiehome een idee uit dat al langer leefde, maar waarvan tot nu toe nog geen concrete uitwerking bestond, namelijk het idee van de begeleidingsprofielen.

1. Bewoners met een onafhankelijk begeleidingsprofiel

Als we het hebben over de bewoners met een onafhankelijk begeleidingsprofiel, moeten we ons een hotelgast voor ogen houden: een mobiele senior die zich zelfstandig beweegt en autonoom kiest of hij/zij aan bepaalde activiteiten wil deelnemen of niet. In ons huis zijn dit een behoorlijk aantal bewoners die samen met hun zorgbehoevende partner in Leiehome verblijven. Daarnaast zijn het bewoners die opgenomen werden omwille van sociale redenen of die in de loop van hun verblijf in ons huis spectaculair verbeterd zijn.

Ondanks de afwezige of heel lage behoefte aan begeleiding heeft deze groep van bewoners andere, heel specifieke noden waarbij autonomie dikwijls centraal staat. Via de BAM kan op zoek gegaan worden naar hun behoeften, naar wat voor hen belangrijk is, en dan hebben we het zeker niet enkel over activiteiten, maar wel over alles wat hen bezighoudt.

2. Bewoners met nood aan ondersteuning

De grens tussen de groep bewoners met het eerste begeleidingsprofiel en bewoners met het begeleidingsprofiel met nood aan ondersteuning, is soms wat vaag. Bij deze groep ontbreekt in feite het initiatief, de kracht, of de wil om uit eigen, autonome beweging deel te nemen aan activiteiten. Deze bewoners zijn afhankelijk van derden om te kunnen deelnemen aan activiteiten en meestal situeert deze afhankelijkheid zich op psychosociaal vlak. Dan hebben we het over die bewoners die moeten uitgedaagd worden om aan een activiteit deel te nemen.

Het activiteitenaanbod voor deze groep van bewoners moet specifiek afgestemd worden op enerzijds hun behoeftes, en anderzijds op de hindernissen die ze ondervinden voor deelname of blijvende deelname (in kaart gebracht via de BAM).

3. Bewoners met een structuurgebonden begeleidingsprofiel

Leefgroepwerking is voor ons dé manier om bewoners met het derde begeleidingsprofiel op te vangen. Deze groep, die veelal uit bewoners met dementie bestaat, heeft een grote behoefte aan structuur en veiligheid. Ook bewoners met een specifieke fysieke toestand die veel begeleiding en hulp nodig hebben, komen in aanmerking voor leefgroepwerking, onder voorwaarde dat de omgang met medebewoners met dementie lukt. Ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld, waardoor er een grote nood aan structuur is, vallen eveneens onder dit derde begeleidingsprofiel.

Sleutelwoorden in de leefgroepwerking zijn veiligheid en structuur. We proberen zoveel mogelijk dezelfde medewerkers te koppelen aan de leefgroep en een vaste leef- en woonstructuur te volgen. Begeleiding afstemmen op een individu lukt immers het best door veel met dezelfde bewoners bezig te zijn en deze dus goed te kennen.

4. Bewoners met een afhankelijk begeleidingsprofiel

Tenslotte omvat het laatste begeleidingsprofiel de bewoners met een zwaar zorgprofiel of met beperkte contactmogelijkheden die kamer of bedgebonden zijn. Hier primeert de individuele benadering en ligt de focus op een betekenisvol een-op-een contact met deze bewoners.

Elk zorgcontact wordt vanuit deze achtergrond ingevuld, waarnaast bekeken wordt welke betekenisvolle contacten buiten de zorgmomenten aangewezen en haalbaar zijn. Het levensverhaal en de persoonlijkheid van de bewoner in kwestie zijn hier van grote waarde en moeten, gezien de fysieke en mentale conditie van de bewoner, afgetoetst worden bij derden. Fysiek contact tussen bewoner en hulpverlener (knuffelen, massages) kan kwaliteit toevoegen aan het betekenisvolle contact, maar niet zomaar bij iedereen.

Wilt u het hele verhaal van Woonzorgcentrum Leiehome ontdekken en zelf aan de slag gaan met de BAM-methode, klik dan hier.
Of schrijf u in voor de inspirerende studiedag Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel