Menu

Wat een schoolagent voor uw school kan betekenen

Een tiener heeft drugs bij op school, via sociale media gaat er een naaktfoto rond van een meisje van het vijfde middelbaar, jongeren raken slaags op de speelplaats en één van de ouders dient klacht in of een jongen van het vierde weigert de juf een hand te geven. Is het nodig om in deze gevallen de politie te betrekken of niet?

27-08-2019 -

Fabio is de schoolagent van de lokale politie Carma in Genk en Houthalen sinds 2017. Hij is een VIP (Very Interested Police) voor de jongeren van de middelbare scholen. Ze kennen hem, omdat hij geïnteresseerd is in hen, omdat hij luistert en ze hem kunnen volgen via zijn Instagram account.

Hij is echter ook een contactpunt voor directies, zorgleerkrachten of CLB’s. 
Met de tijd hebben alle betrokkenen hem leren kennen in zijn functie en heeft hij zijn doelpubliek leren kennen. Doelstelling is om samen te werken rond de veiligheid en het welzijn van jongeren.

Vroegdetectie is belangrijk

Door in overleg te gaan hebben de verschillende betrokkenen elkaar leren kennen en op die manier kunnen ze vertrouwen opbouwen. Het is een groeiproces dat tijd nodig heeft, maar het is nuttig en nodig om op die manier samen op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen en oplossingen te zoeken.

Bij veiligheidsproblemen liggen namelijk vaak ook andere problemen aan de oorsprong en op die manier kunt u op een concrete praktijkgerichte manier aan vroegdetectie doen. Zo kunt u in een vroeg stadium ook vanuit de politie, preventief en proactief, omgaan met jongeren en met de dingen die hen bezig houden. U kunt jongeren bereiken tijdens hun identiteitsfase, vatbaar voor positieve invloeden, wat een degelijk tegengif is voor problemen van eender welke aard. 

Geen notities

Zo is er het voorbeeld van een jongen waar de zorgleerkracht zich geen raad mee wist. Tijdens het gesprek met de schoolagent zat hij er aanvankelijk maar ongeïnteresseerd bij. Toen de schoolagent dit merkte, heeft hij zeer symbolisch zijn notitieboekje en pen aan de kant gelegd. Op die manier gaf de schoolagent aan niets te willen noteren en gewoon te luisteren naar de jongen. 

Het gesprek kwam los. Bleek dat de vader in de gevangenis zat en de oudere broer meerdere malen werd opgepakt door onze diensten. Zijn ervaringen met de politie tot dat punt waren alleen maar negatief. Het gesprek werd positief beëindigd en na twee maanden mochten we een mailtje ontvangen dat de jongen sinds het gesprek terug op het rechte pad was. 

Tweede schoolagent

Na een jaar werd de functie in de politiezone Carma geëvalueerd en toen werd beslist om te starten met een tweede schoolagent. Het is moeilijk om preventieve effecten te meten, maar de positieve commentaren vanuit de deelnemende scholen en jongeren vertellen hetgeen nodig is te weten. 

Aanvankelijk had voornamelijk de hulpverlenende sector de nodige bedenkingen bij deze functie door de onbekendheid ervan, maar voor de politie, die óók een hulp- en dienstverlenende instantie is, staat het welzijn van de jongeren voorop. Een wijkagent specifiek voor jongeren is een investering die ondertussen al meermaals zijn preventieve meerwaarde heeft bewezen.

Schoolagent uitnodigen
Ons advies: Leer uw aanspreekpunt scholen van de lokale politie kennen, nodig hen eens uit voor een overleg. Vraag naar de mogelijkheid van een anoniem casusoverleg, waarbij u zonder namen te noemen bepaalde probleemsituaties kan voorleggen om na te gaan wat de gevolgen zijn van een klacht of aangifte – of zoek samen naar de meest gepaste oplossing. 

Bij veiligheidsproblemen is de politie niet het enige antwoord, maar samen, integraal en geïntegreerd, kunnen we elk een schakel vormen in een ganse veiligheidsketen waarbij het welzijn van de jongere voorop staat.

Meer weten? Check onze publicatie De schoolagent.

Ook interessant

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafprocesrecht | 6de editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek forensisch onderzoek | 2de editie

Patrick Boel
Gert De Boeck
Laurent Sartorius
Inge Buys
Davy Jordens
Olivier Leroux

Bestel

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Cybercrime 3.0

Jan Kerkhofs
Philippe Van Linthout
Charlotte Conings
Robrecht De Keersmaecker
Peter Piccu-Van Speybrouck
Gijs Verbeke

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Politie & veiligheid

Officieuze coördinatie WPA, WGP, DLB en NGW

Tom De Schepper

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Onderwijs, Recht

Een academiejaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Politie & veiligheid

Recherchemanagement

Matty Balthau

Bestel

Onderwijs, Recht

Studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Feest!

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Onderwijs

Groeien in actief burgerschap

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Politie & veiligheid

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

Ludo Kluppels

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 8 - Keuzeconfrontatie

Marc Bockstaele

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 4de editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 9 - Verhoren van psychopaten

Marc Bockstaele

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Politie & veiligheid

Bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden

Henri Berkmoes
Johan Delmulle

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 5 - Psychosociale hulpverlening

Peter Verboven

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 6 - Handboek politieverhoor

Sophie Magerotte
Marc Van De Plas

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Kris Croonen
Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem

Bestel

Politie & veiligheid

Tucht & deontologie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Politie & veiligheid

Statuut - Administratief en syndicaal statuut

Eddy Branckaute

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 3 - Criminele branden

Danny Rijckbosch

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek openbare orde

Alain Liners

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 4 - Verdacht overlijden

Karen Plasschaert

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel