Menu

Wat een schoolagent voor uw school kan betekenen

Een tiener heeft drugs bij op school, via sociale media gaat er een naaktfoto rond van een meisje van het vijfde middelbaar, jongeren raken slaags op de speelplaats en één van de ouders dient klacht in of een jongen van het vierde weigert de juf een hand te geven. Is het nodig om in deze gevallen de politie te betrekken of niet?

27-08-2019 -

Fabio is de schoolagent van de lokale politie Carma in Genk en Houthalen sinds 2017. Hij is een VIP (Very Interested Police) voor de jongeren van de middelbare scholen. Ze kennen hem, omdat hij geïnteresseerd is in hen, omdat hij luistert en ze hem kunnen volgen via zijn Instagram account.

Hij is echter ook een contactpunt voor directies, zorgleerkrachten of CLB’s. 
Met de tijd hebben alle betrokkenen hem leren kennen in zijn functie en heeft hij zijn doelpubliek leren kennen. Doelstelling is om samen te werken rond de veiligheid en het welzijn van jongeren.

Vroegdetectie is belangrijk

Door in overleg te gaan hebben de verschillende betrokkenen elkaar leren kennen en op die manier kunnen ze vertrouwen opbouwen. Het is een groeiproces dat tijd nodig heeft, maar het is nuttig en nodig om op die manier samen op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen en oplossingen te zoeken.

Bij veiligheidsproblemen liggen namelijk vaak ook andere problemen aan de oorsprong en op die manier kunt u op een concrete praktijkgerichte manier aan vroegdetectie doen. Zo kunt u in een vroeg stadium ook vanuit de politie, preventief en proactief, omgaan met jongeren en met de dingen die hen bezig houden. U kunt jongeren bereiken tijdens hun identiteitsfase, vatbaar voor positieve invloeden, wat een degelijk tegengif is voor problemen van eender welke aard. 

Geen notities

Zo is er het voorbeeld van een jongen waar de zorgleerkracht zich geen raad mee wist. Tijdens het gesprek met de schoolagent zat hij er aanvankelijk maar ongeïnteresseerd bij. Toen de schoolagent dit merkte, heeft hij zeer symbolisch zijn notitieboekje en pen aan de kant gelegd. Op die manier gaf de schoolagent aan niets te willen noteren en gewoon te luisteren naar de jongen. 

Het gesprek kwam los. Bleek dat de vader in de gevangenis zat en de oudere broer meerdere malen werd opgepakt door onze diensten. Zijn ervaringen met de politie tot dat punt waren alleen maar negatief. Het gesprek werd positief beëindigd en na twee maanden mochten we een mailtje ontvangen dat de jongen sinds het gesprek terug op het rechte pad was. 

Tweede schoolagent

Na een jaar werd de functie in de politiezone Carma geëvalueerd en toen werd beslist om te starten met een tweede schoolagent. Het is moeilijk om preventieve effecten te meten, maar de positieve commentaren vanuit de deelnemende scholen en jongeren vertellen hetgeen nodig is te weten. 

Aanvankelijk had voornamelijk de hulpverlenende sector de nodige bedenkingen bij deze functie door de onbekendheid ervan, maar voor de politie, die óók een hulp- en dienstverlenende instantie is, staat het welzijn van de jongeren voorop. Een wijkagent specifiek voor jongeren is een investering die ondertussen al meermaals zijn preventieve meerwaarde heeft bewezen.

Schoolagent uitnodigen
Ons advies: Leer uw aanspreekpunt scholen van de lokale politie kennen, nodig hen eens uit voor een overleg. Vraag naar de mogelijkheid van een anoniem casusoverleg, waarbij u zonder namen te noemen bepaalde probleemsituaties kan voorleggen om na te gaan wat de gevolgen zijn van een klacht of aangifte – of zoek samen naar de meest gepaste oplossing. 

Bij veiligheidsproblemen is de politie niet het enige antwoord, maar samen, integraal en geïntegreerd, kunnen we elk een schakel vormen in een ganse veiligheidsketen waarbij het welzijn van de jongere voorop staat.

Meer weten? Check onze publicatie De schoolagent.

Ook interessant

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De creatieve performer

Ivan Schauvliege

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Politie & veiligheid

Codex Gerechtelijke politie | 7de editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel