Menu

Waar is de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW gebleven?

02-10-2019 - door Ben Gilot

Vroeger moest de gemeente het werkingstekort van het OCMW dragen door middel van een gemeentelijke bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage werd als een uitgave geregistreerd en ze kwam op die manier ook tot uiting in de beleidsrapporten.

In het Decreet Lokaal Bestuur komt de gemeentelijke bijdrage van de gemeente aan het OCMW niet meer voor. Het verslag bij het besluit van de Vlaamse Regering vermeldt dat het geen zin heeft een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Met een gezamenlijke doelstellingenboom moeten beide besturen het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en moet de financiële haalbaarheid ervan samen worden bekeken.

Een discussie over de bijdrage van de gemeente aan het OCMW zou in die context dan geen zin meer hebben.

In de officiële beleidsrapporten komen de onderlinge stromen tussen gemeente en OCMW niet naar voren als budgettaire stromen, dus niet als ontvangsten en uitgaven. Hoewel ze zo niet tot uiting komen in het meerjarenplan en de jaarrekening, registreren besturen in de boekhouding de meeste onderlinge stromen wel als ontvangsten en uitgaven. Dat doen ze omwille van eventuele managementrapporteringen, budgettaire responsabilisering (bijvoorbeeld in het geval dat een dienst van het OCMW een beroep doet op een dienst van de gemeente) en controledoeleinden (aansluiting van de algemene bij de budgettaire boekhouding).

De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. De instandhouding van het eigen vermogen van het OCMW is daarbij een belangrijk element. Bij de resultaatsverwerking zal de gemeente het tekort van het OCMW kunnen bijpassen (of vice versa).

Meer info? Check onze publicatie Lokale financiën voor niet-specialisten

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

01 Apr

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in