Menu

Wat zijn de termijnen voor tuchtvervolging?

Volgens de wet moet de tuchtoverheid binnen zestig (kalender)dagen na de formele kennisname van het tuchtverslag en het tuchtdossier oordelen welk gevolg zij geeft aan de voorgelegde zaak: vervolgen of niet.

29-10-2019 - door Maureen Landtsheere

In de praktijk zien we vaak dat de tuchtoverheid in een en dezelfde beslissing kennisneemt van het tuchtverslag en tuchtdossier, aangeeft of er een verdere vervolging volgt of niet en in voorkomend geval de procedure opstart voor het uitnodigen en organiseren van een hoorzitting.

De termijn van zestig dagen is een vervaltermijn. Dat houdt een onweerlegbaar vermoeden in dat wordt afgezien van de vervolging bij het verstrijken van de termijn. De tuchtoverheid zal dan geen tuchtstraf meer kunnen opleggen voor dezelfde feiten.

Beslist de tuchtoverheid om geen vervolging in te stellen, dan moet ze de beslissing schriftelijk aan de betrokkene meedelen. In het andere geval is er geen bijzondere bepaling vooropgesteld. Het personeelslid zal op de hoogte worden gebracht via de oproeping voor de hoorzitting.

Een model voor kennisname tuchtverslag en tuchtdossier en verdere informatie kunt u terugvinden in de publicatie Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen – Richtlijnen.