Menu

De rol van de gemeentelijke omgevingsambtenaar bij de digitale omgevingsvergunning

Bij het van kracht worden van de omgevingsvergunning werd de functie van Gemeentelijke Omgevingsambtenaar (GOA) in het leven geroepen. Deze functie sluit het dichtst aan bij de voormalige stedenbouwkundige ambtenaar en staat in voor adviezen over elk type omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en schepenen.

27-11-2019 - door Peter Cabus

Geen onderscheid tussen types

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft over elke aanvraag tot omgevingsvergunning een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen. Dat advies is niet bindend, maar als het college wil afwijken van dat advies, zal het dat wel moeten motiveren.

In de regelgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende types omgevingsvergunningen. Wanneer de gemeenteraad een GOA aanstelt, kan deze omgevingsambtenaar in principe advies geven over elk type omgevingsvergunning, ongeacht de opleiding die hij heeft genoten. De inhoudelijke regelgevingen zijn immers zo uitgebreid en complex dat het vandaag in de praktijk niet haalbaar is om alle kennis over Ruimtelijke ordening, Milieu, Natuur en Economie te bundelen bij één persoon.

Meerdere diensten betrekken

Maar in Aalst werd er daarom bijvoorbeeld niet gekozen voor een “omgevingsdienst”. In de praktijk blijkt immers dat het geen nadeel is dat meerdere diensten worden betrokken, wanneer het een gemengd omgevingsdossier betreft. Zowel de diensten Ruimtelijke ordening als Milieu & Natuur beschikken daar over hun eigen omgevingsambtenaren die advies geven over aanvragen tot omgevingsvergunning.

De omgevingsambtenaren van Ruimtelijke ordening zullen daarbij natuurlijk wel alleen advies geven over aanvragen waarbij stedenbouwkundige handelingen betrokken zijn; de omgevingsambtenaren van Milieu & Natuur zullen op hun beurt enkel advies geven over aanvragen waarbij een ingedeelde inrichting of activiteit betrokken is.

Toch één omgevingsambtenaar

Wanneer een dossier meer dan één van deze componenten omvat, wordt samengewerkt waarbij een dossier dus door twee of meer omgevingsambtenaren wordt geadviseerd, die samen een geïntegreerd advies aan het college van burgemeester en schepenen over de gehele aanvraag voorleggen.

Op langere termijn is het mogelijk – en wenselijk – dat kennisopbouw en -deling ertoe zal leiden dat één omgevingsambtenaar toch bepaalde gemengde aanvragen zal behandelen. Maar dat zal wellicht wel alleen het geval zijn voor dossiers waarbij één component een duidelijk overwicht heeft – zoals bijvoorbeeld een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen waarbij een melding klasse 3 is opgenomen in het dossier.

Meer informatie? Check onze publicatie: De digitale omgevingsverguning. De Vlaamse en lokale praktijk

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

5 X smart cities - Een Reisgids naar de slimme stad (VUB)

Pieter Ballon

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Bestuur & organisatie

Tussen staat en straat

Filip De Rynck

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke Van Os
Marjolein De Jong

Bestel

Bestuur & organisatie

Integratie gemeente-OCMW

Jan Leroy
Piet Van Schuylenbergh
Roel Verlinden

Bestel

Bestuur & organisatie

Vademecum kerkbesturen

Petra Dombrecht
Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor participatie

Mattie Jacobs
Joke Vanreppelen

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor economie

Peter Douchy
Bart Palmaers
Stefan Thomas
Leen Van Der Meeren

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijk economisch beleid

Bart Palmaers
Stefan Thomas

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Zakboekje kerkbesturen

Bart Vercauteren

Bestel