Menu

6 tips om slim te budgetteren in uw bestuur

Ook al wordt het woord ‘budget’ in de context van BBC 2020 niet meer gebruikt, budgetteren blijft wel een noodzaak als we de lokale huishouding op orde willen houden.

28-11-2019 - door Gwenny Cooman

Een budget wordt opgemaakt vanuit verschillende standpunten: er wordt bijvoorbeeld een budget opgemaakt vanuit een bepaalde dienst, om de werking van die dienst te verzekeren. Maar er kan ook een budget opgemaakt worden in functie van een bepaald project – heel dikwijls is dat dan een concreet investeringsproject.

Maar uiteindelijk moet er een budget gemaakt worden voor de hele organisatie. Dat budget bestaat uit een heleboel bouwstenen. Mag u dan op het eind van die oefening hopen dat het financieel evenwicht gehandhaafd blijft, zowel voor het eerstvolgende boekjaar – waarop de ramingen betrekking hebben – als voor de volgende jaren?

In die context willen we voor de budgetoefening enkele handvaten aanreiken die kunnen bijdragen tot een realistische planning.

1. Ken uw medewerkers

De manier van budgetteren wordt bepaald door het ‘huis’, door de stijl van de beleidsmensen en het managementteam, en door degenen die de budgetramingen opstellen. We moeten durven fouten maken en die ook van anderen accepteren. Ramingen moeten voldoende gefundeerd zijn, maar blijven ramingen.

2. Vermijd de twee gevaren

Op basis van de ramingen wordt gewerkt aan een meerjarenplan. Met twee duidelijke gevaren:

  • De investeringen worden te veel in het begin van de planningsperiode gepland. Meteen wordt ook het opnemen van leningen te vroeg ingepland, wat de financiële evenwichten in gevaar brengt of ten onrechte budgettaire ruimte inneemt.
  • De extrapolatie van de exploitatiekredieten ondergraaft dikwijls het exploitatieoverschot voor de komende jaren.

Voeg daarbij ook maar de voorzichtigheid van de boekhouder (het is zelfs één van de boekhoudkundige principes!).

3. Maak een strategische nota

De ramingen moeten richting geven. Op basis van een goed meerjarenplan moeten we middelen durven koppelen aan beleidsdoelstellingen.

Slim budgetteren begint bij de opmaak van een degelijke strategische nota.

4. Collegiale reflexen

Een goede planning is vereist bij de realisatie van acties en actieplannen, en bij investeringen.

Slim budgetteren betekent in die zin het budget over meerdere jaren bekijken. Dat vereist natuurlijk ook een collegiale reflex binnen het lokaal bestuur, binnen het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Een collegiale en solidaire reflex betekent dat er voldoende vertrouwen moet zijn binnen het beleid, binnen de administratie en tussen het beleid en de administratie.

5. Goed opvolgen

Slim budgetteren vereist in de eerste plaats een goede rapportage – minstens eenmaal per kwartaal – zodat kan nagegaan worden in welke mate de ramingen aangewend zijn, de vooropgestelde timing gehaald zal worden en of een actualisatie vereist is.

In de tweede plaats zijn goede afspraken noodzakelijk. Het veld ligt vol investeringsplannen voor de komende periode. Het is belangrijk dat het beleid hier voldoende zijn prioriteiten bepaalt.

6. Zero based budgetting

De existentiële vraag bij het opstellen van een budget wordt gesteld via de techniek van zero based budgetting. De essentie is dat het budget niet zomaar verder bouwt op de vroegere budgetten, maar een oefening is waarbij elke raming verantwoord moet worden.

Dat komt neer op het in vraag stellen van een gelijkblijvend beleid.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Strategische coördinatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel