Menu

5 principes voor goede vroegtijdige zorgplanningsgesprekken

Uit trainingen blijkt dat het voor zorgverleners geen sinecure is om vroegtijdige zorgplanningsgesprekken te voeren. Onze docenten - hun namen en expertise vindt u onder deze inleiding - hebben vanuit hun ervaring een reeks uitdagingen opgesomd waar zorgverleners voor staan bij het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning. Ze hebben die vervolgens omgezet in vijf principes om deze uitdagingen succesvol te overwinnen.

06-02-2020 - door Chantal Van Audenhove, Aline Sevenants, Walter Rombouts, Patrick Laevens

In het boek Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg brengen we een visie voor de aanpak van gesprekken over zorg bij het levens­einde van personen met dementie in de praktijk van woonzorgcentra.

De praktische casussen zijn ontwikkeld in de context van onderzoek over de toepassing van Shared Decision Making of Kiezen in overleg in de praktijk van woonzorgcentra. De samenwerking tussen onderzoekers, de ervaren trainers en de praktijkwerkers leidde tot een opleiding met prak­tische tools die op de werkvloer het verschil kan maken.

Uit de trainingen blijkt dat het voor zorgverleners geen sinecure is om vroegtijdige zorgplanningsgesprekken te voeren. De docenten hebben daarom een reeks uitdagingen opgesomd waar zorgverleners voor staan bij het initiëren en voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning.

Ze hebben die vervolgens omgezet in vijf principes om deze uitdagingen succesvol te overwinnen.

Principe 1: Luister aandachtig en neem de informatie zorgvuldig op.

Zorgverleners luisteren niet altijd even zorgvuldig, terwijl zorgplanning in de eerste plaats toch het peilen is naar de voorkeuren van bewoners. Het is belangrijk dat je luistert, hoort en opneemt wat de bewoner zegt.

Principe 2: Zet je eigen kijk opzij.

Zorgverleners hebben het niet altijd gemakkelijk om een gesprek te voeren met een nieuwe bewoner zonder in de eigen emoties te vallen of de eigen voorkeuren naar voor te brengen. Leer jezelf te beheersen en aanvaard dat anderen over bepaalde zaken andere visies en meningen hebben.

Principe 3: Gebruik tools om een groepsgesprek te modereren.

Zorgverleners zijn niet opgeleid om een gesprek met meerdere personen (bijvoorbeeld de bewoner en zijn of haar kinderen) te structureren en in goede banen te leiden. Het blijkt voor hulpverleners heel lastig om met meer dan één persoon te spreken en te overleggen.

Principe 4: Werk aan een gezamenlijke visie binnen het team vanuit een brede kijk.

Iedereen heeft uiteenlopende visies over vroegtijdige zorgplanning. De visie dat vroegtijdige zorgplanning beperkt is tot de zorg rond het levenseinde primeert. Sommigen vernauwen het zelfs nog verder tot de vraag naar wel of geen euthanasie. Verbreed je visie op toekomstige zorg uitgaande van verschillende perspectieven. Probeer collega’s binnen het team te engageren voor een brede visie op vroegtijdige zorgplanning.

Principe 5: Plaats de bewoners nog altijd centraal.

Gesprekken over vroegtijdige zorgplanning voor bewoners met dementie hebben vaak plaats met de partner, kinderen of naasten, en niet altijd met de bewoner. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, zolang je nagaat dat de wensen van de bewoner overeenkomen met die van de kinderen of andere familieleden. Vergeet dus niet te vragen wat de bewoner zelf wil.

Meer informatie? Check dan de publicatie Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg 

Ook interessant

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid, Jeugdhulp

14 Oct

Boeklancering: #(S)heDIDIT

Locatie: We Love Bxl, Delaunoystraat 58, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Prijs: € 29

Schrijf u in

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel