Menu

De 5 doelstellingen van het gemeentelijk economisch beleid

Ambities geven de richting aan die een gemeente uit wil met het economisch beleid. Maar het is even belangrijk om te bepalen hoe je die ambities zal bereiken – en wat de beoogde doelstellingen zijn. Het formuleren van doelstellingen laat ook toe om effectmeting te doen over beleid, op basis van vooraf bepaalde indicatoren.

18-02-2020 - door Bart Palmaers, Stefan Thomas

Globaal zijn de volgende 5 doelstellingen op vlak van gemeentelijk economisch beleid te onderscheiden:

1. Meer werkgelegenheid;

2. Versterken van de centrumfunctie;

3. Verhogen van de algemene leefbaarheid;

4. Beperken van de negatieve effecten;

5. Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1. Meer werkgelegenheid

Eén van de hoofdargumenten voor lokale economische groei en voor een gemeentelijk economisch beleid is uiteraard het creëren van jobs voor de eigen inwoners en voor potentiële nieuwe inwoners, zodat wonen-werken-leven zoveel mogelijk in eigen regio kan gebeuren. Dat veronderstelt wel dat de extra banen als gevolg van economische groei ook moeten aansluiten bij het profiel van de werkzoekenden uit de gemeente.

Het kan gaan om arbeid in loondienst of om arbeid in zelfstandig verband. Ook specifieke tewerkstellingsprojecten en sociale tewerkstelling hebben als doel meer werkzoekenden uit de gemeente aan het werk te krijgen. In alle gevallen speelt de dienst economie van de gemeente een grote rol.

2. Versterken van de centrumfunctie

Werkgelegenheid trekt, vooral in centrumgemeenten en economische knooppunten veelal pendelaars aan van omliggende gemeenten. Ook ondernemers zelf pendelen vaak tussen wonen en werken. De gemeente waar ze werken investeert in deze arbeidsplaatsen (door beschikbare ruimte en bereikbaarheid), terwijl de financiële baten van de tewerkstelling of de uitbating deels wegvloeien naar andere gemeenten.

Als een gemeente ervoor kiest om de centrumfunctie te versterken, door bijvoorbeeld ook werk te verschaffen aan mensen van buiten de gemeente, dan doet zij er goed aan om die centrumfunctie ook economisch meer te laten renderen voor de gemeente zelf. Door bijvoorbeeld acties op te zetten om deze pendelaars meer te laten besteden, door vrijetijdsbezoeken aan de gemeente te stimuleren, enzovoort.

3. Verhogen van de algemene leefbaarheid

Het aantrekken van buurtwinkels naar bepaalde wijken van de gemeente beoogt naast werkgelegenheid in de eerste plaats het garanderen van basisvoorzieningen voor de bewoners. Ook het voorzien van commerciële functies in de sfeer van cultuur en vrije tijd beogen dit doel: een cinema, een theater, een sportcentrum,…

De aanwezigheid van voldoende commerciële voorzieningen verhoogt de leefbaarheid en versterkt de aantrekkingskracht op nieuwe bewoners.

4. Beperken van de negatieve effecten

Negatieve effecten van bestaande en nieuwe economische bedrijvigheid op de leefomgeving in de gemeente moeten beperkt worden.

Economische activiteit wordt vaak getolereerd zolang de negatieve effecten zoals verkeersoverlast, milieueffecten en dergelijke voor de gemeente minimaal blijven. Zo wensen gemeenten met een uitgesproken landelijk karakter dat vaak zo te houden en zetten ze in op ecotoerisme en dergelijke.

Andere landelijke gemeenten kiezen daarentegen voor grote commerciële ontwikkelingen, waarbij ze met de aanvaarding van de effecten op mobiliteit en leefmilieu veel soepeler omgaan.

5. Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente beoogt hier een breder maatschappelijk doel. Het kan gaan om het stimuleren van ondernemerschap dat het milieu minimaal belast. Ook sociale maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers binnen de gemeente vallen hieronder, net als projecten over sociale economie.

De rol die een gemeente hierin kan spelen wordt vaak onderschat. Nochtans omvat deze doelstelling heel wat kansen voor een differentiatie van het eigen economisch beleid ten opzichte van dat van andere gemeenten.

Meer informatie vind je op www.mvovlaanderen.be of www.socialeeconomie.be

Meer informatie? Check dan de publicatie Gemeentelijk economisch beleid

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in