Menu

Wat is het buurtbudget en hoe werkt het?

Een buurtbudget is een open krediet dat ter beschikking wordt gesteld van buurtbewoners. Buurtbewoners gaan met dit budget zelf aan de slag om initiatieven uit te denken en te realiseren. Initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt.

05-03-2020 -

Zelf beslissingen nemen

Buurtbewoners plaatsen bijvoorbeeld een bank of een tent voor ontmoeting, ze fleuren de buurt letterlijk op, ze maken wandelpaden met bewegwijzering in de buurt, enzovoort.

Het centrale uitgangspunt van buurtbudget is dat buurtbewoners zelf goed weten wat er leeft in hun buurt. De buurtbewoners krijgen daarom dan ook, binnen een duidelijk werkingskader waarin de randvoorwaarden worden geschetst, de autonomie en regie om zelf te beslissen wat er gebeurt in hun buurt. Ze worden als volwaardige partner beschouwd in het maken van de buurt. Net dit eigenaarschap is de werkzame factor: kortom, participatie voor een meer zorgzame buurt.

Moeilijkheden

Twee landelijke gemeenten, Arendonk en Balen, startten begin 2018 met de piloottest van de methodiek, elk in één afgebakende buurt, met als doel de sociale cohesie en leefbaarheid te versterken, met oog voor kwetsbare inwoners. De lokale ambtenaren gingen met de ondersteuning van de medewerkers van Vormingplus Kempen met de methodiek aan de slag. Elke buurt kreeg 8.000 euro ter beschikking. De betrokken professionals begeleidden het proces.

Dat de praktijk minder rechtlijnig is dan de theorie, toonde de piloottest aan. De procesbegeleiders botsten immers op verschillende uitdagingen: conflicten tussen buurtbewoners, de uitdaging voor een lokaal bestuur om de touwtjes los te laten, de vaak nog ongedefinieerde taken en rollen die de begeleidende professionals opnemen, de tijd dat dit vroeg, enzovoort.

Ons nieuwe denk- en doeboek Buurtbudget is bijgevolg gebaseerd op het echte doen. De onderzoekers van Vonk3 volgden het proces op en evalueerden op verschillende manieren de praktijktest van de methodiek. Deze ervaringen en resultaten vormen de basis van dit boek. De geleerde lessen worden vertaald in concrete tips, randvoorwaarden en valkuilen die je doorheen het boek terugvindt.

Verschillende fasen

Welke fasen en bijhorende stappen doorloop je wanneer je aan de slag gaat met buurtbudget? We overlopen alle stappen: van de keuze van de buurt tot het bewaken van de duurzaamheid (inzoomen is mogelijk).

Meer informatie? Check onze publicatie Buurtbudget.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek burenbemiddeling

Netwerk burenbemiddeling Vlaanderen

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Bert Bekaert
Kristoff Soete
Philippe Termote
Dyzo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Sociaal beleid & werk

Werkboek cultuursensitieve hulpverlening

Luc Celis
Jessy Le Roy
Veerle Van Gijsegem

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen (pakket van 10 exemplaren)

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid

Peter Cousaert
Hans Grymonprez

Bestel

Sociaal beleid & werk

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Sociaal beleid & werk

EHBS - Eerste Hulp Bij Schulden

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het kind van de rekening

Yvette Desmet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Als lokaal bestuur werk maken van werk

Jan Leroy
Fabio Contipelli
Christof Delatter
Ann Jughmans
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Sociaal beleid & werk

Regie sociale economie

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het ecogram

Stef Herman

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek schuldbemiddeling

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek interculturele competentie

CIMIC

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Nathalie Vallet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij gezondheidsschulden

Sylvie Tack

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel