Menu

Wat is het buurtbudget en hoe werkt het?

Een buurtbudget is een open krediet dat ter beschikking wordt gesteld van buurtbewoners. Buurtbewoners gaan met dit budget zelf aan de slag om initiatieven uit te denken en te realiseren. Initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt.

05-03-2020 -

Zelf beslissingen nemen

Buurtbewoners plaatsen bijvoorbeeld een bank of een tent voor ontmoeting, ze fleuren de buurt letterlijk op, ze maken wandelpaden met bewegwijzering in de buurt, enzovoort.

Het centrale uitgangspunt van buurtbudget is dat buurtbewoners zelf goed weten wat er leeft in hun buurt. De buurtbewoners krijgen daarom dan ook, binnen een duidelijk werkingskader waarin de randvoorwaarden worden geschetst, de autonomie en regie om zelf te beslissen wat er gebeurt in hun buurt. Ze worden als volwaardige partner beschouwd in het maken van de buurt. Net dit eigenaarschap is de werkzame factor: kortom, participatie voor een meer zorgzame buurt.

Moeilijkheden

Twee landelijke gemeenten, Arendonk en Balen, startten begin 2018 met de piloottest van de methodiek, elk in één afgebakende buurt, met als doel de sociale cohesie en leefbaarheid te versterken, met oog voor kwetsbare inwoners. De lokale ambtenaren gingen met de ondersteuning van de medewerkers van Vormingplus Kempen met de methodiek aan de slag. Elke buurt kreeg 8.000 euro ter beschikking. De betrokken professionals begeleidden het proces.

Dat de praktijk minder rechtlijnig is dan de theorie, toonde de piloottest aan. De procesbegeleiders botsten immers op verschillende uitdagingen: conflicten tussen buurtbewoners, de uitdaging voor een lokaal bestuur om de touwtjes los te laten, de vaak nog ongedefinieerde taken en rollen die de begeleidende professionals opnemen, de tijd dat dit vroeg, enzovoort.

Ons nieuwe denk- en doeboek Buurtbudget is bijgevolg gebaseerd op het echte doen. De onderzoekers van Vonk3 volgden het proces op en evalueerden op verschillende manieren de praktijktest van de methodiek. Deze ervaringen en resultaten vormen de basis van dit boek. De geleerde lessen worden vertaald in concrete tips, randvoorwaarden en valkuilen die je doorheen het boek terugvindt.

Verschillende fasen

Welke fasen en bijhorende stappen doorloop je wanneer je aan de slag gaat met buurtbudget? We overlopen alle stappen: van de keuze van de buurt tot het bewaken van de duurzaamheid (inzoomen is mogelijk).

Meer informatie? Check onze publicatie Buurtbudget.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Een (t)huis voor iedereen

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Strategisch plannen in de sociale economie

Febecoop Vlaanderen Brussel vzw

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 9e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel