Menu

Hoe de lagere school van Kermt sportinfrastructuur deelt

Het openstellen van schoolinfrastructuur gebeurt op veel verschillende manieren. Een schoolbestuur kan hier heel ver in gaan, of eerder voorzichtig zijn. Hoewel elke openstelling waardevol is, heeft de ene invulling toch meer kans op slagen en meer impact op de lange termijn dan de andere. Wij trokken naar de basisschool in Kermt voor een succesvol voorbeeld.

12-03-2020 - door ISB vzw

Structurele openstelling

Structurele openstelling betekent dat de openstelling steeds op dezelfde manier wordt aangepakt. Er is een duidelijk kader, met principes en regels die het mogelijk maken om snel te beslissen of een bepaalde openstel­ling wel of niet kan, en volgens welke proce­dures er zal worden gewerkt.

Dat betekent niet dat er geen uitzonderingen meer mogelijk zijn, maar wél dat er een houvast is voor directie en gebruikers.

Bij openstelling van schoolinfrastructuur heb­ben drie partners een belangrijke rol te spelen. Naast de school zal ook de gebruiker een grote impact hebben op het verloop van de open­stelling. Deze twee logische betrokkenen wor­den aangevuld met het lokaal bestuur. Drie tandwielen dus, die samen moeten draaien om de openstelling tot een succes te maken.

Stedelijke Basisschool Kermt

  • Aantal leerlingen: 100-300
  • School: Lagere school
  • Aantal uren openstelling per week: 10-20
  • Aantal naschoolse sporten: 2-5
  • Aantal sportzalen: 1

In Kermt, een deelgemeente van Hasselt, ligt de Stedelijke Basisschool Kermt op wandelafstand van een oude sporthal die zo ver­kommerd was dat ze niet meer voor sport kon worden gebruikt. Door een samenloop van omstandigheden krijgt deze sporthal een nieuw leven. De hal wordt vandaag niet enkel door de school, maar ook voor heel wat naschoolse activiteiten gebruikt. Bovendien vormt ze het vaste clubhuis van de boogschut­tersvereniging.

Samenloop van omstandigheden

Er zijn 3 parallel lopende gebeurtenissen die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat de sporthal in Kermt een nieuwe invulling zal krijgen.

Hoewel de Hasseltse deelgemeente Kermt een bloeiend verenigingsleven heeft met ver­schillende sportclubs en andere verenigingen, moeten veel van de sporters uitwijken naar naburige gemeenten om hun sport te kunnen beoefenen. De inwoners van Kermt misten een lokale sporthal, zodat hun kinderen en jongeren dichter bij huis konden trainen.

Gelijktijdig werd tijdens een doorlichting van de gemeentelijke basisschool vastge­steld dat de school dringend nood had aan ruimte om aan sport te doen. De school had dan ook plannen gemaakt om een complex te bouwen dat antwoord zou bieden op deze vraag naar sportruimte. Jammer genoeg zou de school hiervoor een stuk speelplaats moe­ten opofferen.

Terwijl 100 meter verderop een oude sporthal lag die niet meer in orde was om te gebruiken. Ouderdom had de sporthal in een bouwval veranderd. De sportdienst van de stad had geen nut meer voor deze sporthal en maakte plannen om ze af te breken.

Toen kwam het magische moment waarop alles ineen klikte. De directeur van de school, tevens voorzitter van het wijkcomité lanceerde de gedachte om de oude sporthal in zijn glorie te herstellen. Deze hal zou dan overdag gebruikt kunnen worden door de school en buiten de schooluren door allerlei verenigingen.

Zo door iedereen gezegd, zo gedaan

Onder impuls van de directeur werd het plan gelanceerd. De sportdienst kwam aan boord en een Vlaamse projectoproep voor het open­stellen van schoolsportinfrastructuur kwam precies op tijd. Door de betrokkenheid van het wijkcomité, dat van de sporthal een brui­sende ontmoetingsplek wilde maken die tege­moet kwam aan de lokale noden, werd van bij het begin rekening gehouden met naschoolse openstelling.

Naast de school, de stad en het wijkcomité werden verschillende sportclubs betrok­ken bij het ontwerpen van de sporthal. Multifunctionaliteit was het codewoord, om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen.

Zo werden onder andere de deuren slim geplaatst zodat de accommodatie volledig of gedeeltelijk gebruikt kan worden. Het is mogelijk om toegang te laten tot enkel de toi­letten, toiletten en kleedkamers of toiletten, kleedkamers en sporthal. Een zegen voor de vele lopers die in de buurt hun kilometers komen maken.

Ook de boogschietersclub werd betrokken bij het ontwerp. Zo ligt langs de sporthal, een lange smalle ruimte zonder vensters waar de doelen kunnen geplaatst worden. Zonlicht zou verblindend werken, dus lichten waren een betere oplossing.

Aan het begin van de schietbaan is een kleine cafetariaruimte uitgebouwd. Zo kregen de schutters hun eigen stek. Hoewel de cafe­taria meestal afgesloten is van de rest van de zaal kan deze ingezet worden als daar nood aan is.

Blije school, blije wijk

Het volledige plan van de sporthal werd meer­dere keren beken door gebruikers met ver­schillende verwachtingen en achtergronden. De drijvende kracht achter deze inspraak was het wijkcomité. Dankzij al deze inspraak werd een heel polyvalent gebouw afgeleverd, net op tijd voor schooljaar 2018-2019. De architect kon nog één keer op advies van de buurt reke­nen om de kleur van de buitenmuren te kiezen. Op vraag van de tennissers die naast de hal trainen, kreeg de muur een kleur die het niet moeilijker maakt om een tennisbal te volgen.

Sinds de opening wordt de sporthal goed gebruikt. Hoewel iedereen nog moet wen­nen aan de nieuwe hal en hier en daar nog wat puntjes op de i moeten worden gezet, mag er nu al vanuit gegaan worden dat deze zaal een hele verrijking zal zijn voor de school én de buurt.

Meer informatie? Check dan de publicatie Openstellen van schoolsportinfrastructuur

Ook interessant

Onderwijs

Kansen voor kleuters

Pedagogische Begeleidingsdienst GO!

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De creatieve performer

Ivan Schauvliege

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel