Menu

Kunnen gemeenten en OCMW’s samen met andere overheden personeel werven?

De gemeente en het OCMW kunnen met een of meer overheden wel degelijk samen personeel werven en selecteren – en eventueel zelfs een gezamenlijke werfreserve aanleggen.

20-03-2020 - door Karen Alderweireldt, Kujtime Pajazitaj

Samenwerken kan

Een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun personeel is mogelijk, maar het hoeft ook niet. De aanstellende overheden kunnen ook onmiddellijk van start gaan. Het is niet nodig om de mogelijkheid tot gezamenlijke werving en selectie eerst in te schrijven in de lokale rechtspositieregeling.

De deelnemende besturen moeten indien nodig wel hun plaatselijke rechtspositieregeling aanpassen, aangezien ze voor gezamenlijke wervingen en selecties dezelfde regels moeten toepassen. Ze moeten de gezamenlijke selectie in de vacature vermelden, zodat dit voor kandidaten duidelijk is. De kandidaten kiezen zelf of ze solliciteren voor alle, dan wel voor één van de deelnemende besturen.

De deelnemende besturen moeten ervoor zorgen dat de hele procedure duidelijk en transparant is voor de kandidaten. Bijvoorbeeld: werkt men met een bindende rangorde of met een lijst van geslaagde kandidaten?

Verschillende mogelijkheden

Er zijn bij een gezamenlijke werving en selectie diverse mogelijkheden: besturen zijn op zoek naar een gezamenlijke kandidaat of zoeken elk apart een kandidaat; men doet een gezamenlijke selectie voor een gemeenschappelijke functie of voor bijvoorbeeld twee onderscheiden specifieke functies; men voert de sollicitatieprocedure volledig of slechts gedeeltelijk samen, enzovoort.

De betrokken besturen kunnen ook gemeenschappelijke wervingsreserves aan leggen. Daarvoor moet wel eerst de gemeentelijke rechtspositieregeling aangepast worden (art. 19 Besluit Externe Personeelsmobiliteit van 20 mei 2011). Ook hier is duidelijkheid voor de kandidaten belangrijk over het al dan niet bestaan van een wervingsreserve, het eventueel bindende karakter van de rangschikking, de duurtijd van de wervingsreserve, het aantal mogelijke weigeringen door een kandidaat enzovoort.

Meer informatie? Check onze publicatie Het Decreet Lokaal Bestuur in vraag en antwoord

Ook interessant

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel uw printeditie

Personeel

Projectmatig werken in lokale besturen

Katlijn Perneel
Theo Wijnen

Bestel uw printeditie

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek OCWM's (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel uw printeditie

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie algemeen werkboek (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel uw printeditie

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek (duurzaam) aankopen (A-scan) (pak van5)

Ruud Bourmanne

Bestel uw printeditie