Menu

Succesvol inzetten op asynchroon leren

Digitaal leren kan synchroon en asynchroon plaatsvinden. Bij synchroon digitaal leren, bevinden leerlingen en de leerkracht zich op een vastgelegd moment in één virtuele ruimte. Bij asynchroon leren is dit niet het geval. De leerling is vrijer. De leerkracht geeft minder les, maar coördineert het leerproces.

09-04-2020 - door Tobe Baeyens

Elk vak bestaat uit lesinhoud. De lesinhoud is opgebouwd uit verschillende onderdelen, thema’s of projecten. Elk van deze projecten heeft één of meerdere doelen. Dit zijn de leerdoelen of doelstellingen.

Het project is afgewerkt als de doelstellingen door de student bereikt zijn. Hier is tijd voor nodig.

1. Er is tijd nodig om het project te verduidelijken.

2. Er is tijd nodig om kennis over te dragen.

3. Er is tijd nodig om te oefenen.

4. Er is tijd nodig om voortgang zichtbaar te maken.

5. Er is tijd nodig om ondersteuning en feedback te bieden.

Bij kwalitatief asynchroon onderwijs kost het bereiken van de doelstellingen meer tijd dan bij synchrone instructie. Dit komt omdat de student de leerstof actief gaat verwerken. Dit is goed. Hierdoor is er een duurzaam resultaat.

Omdat asynchroon onderwijs meer tijd kost, is het belangrijk om je te beperken tot het essentiële. Als docent moet je ervoor zorgen dat de student zich optimaal kan focussen op het leerproces.

Enkele tips:

  • Geef korte instructies. Voorzie een duidelijke structuur waardoor de leeractiviteiten zichzelf uitwijzen.
  • Laat alle niet relevante informatie weg.
  • Vermijd oefenen om te oefenen. Zorg dat dit altijd doelgericht is.
  • Zorg dat de leeractiviteiten de voortgang automatisch zichtbaar maken.
  • Geef enkel feedback als het nodig is. Hou de feedback beperkt.
Meer informatie? Check dan onze publicatie Blended learning.

Ook interessant

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel uw printeditie

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel uw printeditie

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

24 Jun

Het jungle-effect van de crisis in het onderwijs

Locatie: Zoom.us

Prijs: € 50

Schrijf u in