Menu

Nieuwe hoofdredacteurs aan het woord: Jan Creten en Karen Sarens

Jan Creten en Karen Sarens zijn de nieuwe hoofdredacteurs van het Handboek Personeel & Organisatie. Hoe zien zij de HR-wereld in de publieke sector evolueren? "Bij de lokale besturen wordt momenteel volop de omslag gemaakt van personeelsadministratie naar een echt personeelsbeleid. Het ene bestuur staat daar natuurlijk al verder in dan het andere."

21-04-2020 -

 

Vanwaar jullie interesse voor de HR-materie?

Jan: Al tijdens mijn studies aan de universiteit was dit een thema waar ik door geïntrigeerd was. Ik heb aan de UCL arbeidswetenschappen gestudeerd. Vooral alles wat te maken had met sociaal overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties vond ik zeer boeiend. Mijn interesse ging vooral uit naar het beleid daarrond en hoe dit invloed had op de concrete situaties in bedrijven.

Gaandeweg zijn daar ook andere HR-thema’s bijgekomen, meer concrete praktijken op de werkvloer. Het personeelsbeleid van een organisatie is immers een zeer belangrijk facet zowel in het algemeen welzijn van mensen als in de mate waarin ze productief kunnen zijn. Ik ben wel niet zo een fan van het woord Human Resources Management, omdat dit in mijn ogen te veel de medewerker gelijkstelt aan instrumenten en materialen, die zo efficiënt mogelijk moeten gemanaged worden. Terwijl het zowel gaat over medewerkers zich goed laten voelen en met zin naar hun werk laten komen als hen zo optimaal mogelijk laten presteren.

Momenteel ben ik vooral met werkplekleren bezig en hoe dit een ideale manier is om toekomstig personeel aan te trekken en aan te werven. Daarbij is het ook belangrijk om een goede werkgever te zijn, enkel op die manier kan je immers stagiairs en andere werkpleklerenden aantrekken én behouden. En zo komen we dus opnieuw bij vele andere aspecten van personeelsbeleid.

Karen: Ik was vroeger personeelsverantwoordelijke in een maatwerkbedrijf. Daar heb ik heel duidelijk kunnen ervaren hoe belangrijk het personeelsbeleid voor het welzijn en functioneren van de medewerkers is. Het menselijk kapitaal van een organisatie maakt dat zij de maatschappelijke ontwikkelingen bij- of zelfs voor blijven. De war for talent is dan ook een begrip dat we ondertussen allemaal kennen.

Ik heb toen ook een managementsopleiding aan de AMS gevolgd, waar ik geleerd heb dat je als HR-professional een belangrijk steentje kan bijdragen aan het succes van je organisatie, maar er wordt ook veel van jou verwacht. Zo moet je niet alleen kennis hebben van economie, psychologie, recht, sociologie en organisatiekunde, je moet ook over bepaalde vaardigheden beschikken die inzetbaar zijn in moeilijke situaties: je moet toegankelijk en integer zijn, medewerkers inspireren, verandering managen, enzovoort.

Hoe zien jullie de toekomst voor HR-diensten evolueren, waar zal de nadruk op liggen?

Jan en Karen: Bij de lokale besturen wordt momenteel volop de omslag gemaakt van personeelsadministratie naar een echt personeelsbeleid. Het ene bestuur staat daar natuurlijk al verder in dan het andere. Zeker bij diensten waar het niet zo evident is om voldoende personeel te vinden, wordt een echt goed personeelsbeleid van groot belang.

Het is ook de beste en waarschijnlijk goedkoopste manier om jezelf als bestuur te onderscheiden ten opzichte van andere organisaties. Wat uiteraard niet hetzelfde is als de eenvoudigste weg. Nieuwe manieren van werken, vragen immers ook vaak inspanningen zowel van leidinggevenden als medewerkers zelf.

De focus zal meer komen te liggen op inspraak voor medewerkers in de manier van werken en een minder hiërarchische manier van leidinggeven. Daaraan gekoppeld zal meer projectmatig werken in wisselende teams met gedeelde verantwoordelijkheid ook aan belang winnen.

Wat is vandaag de dag de meerwaarde van het Handboek Personeel & Organisatie?

Jan en Karen: Tot voor kort kenden wij het Handboek nog niet zo goed, tot we gevraagd werden om de hoofredactie ervan mee op te nemen. We hebben het dus moeten ontdekken, maar we kunnen alleen maar zeggen dat het Handboek een schat aan informatie bevat voor de personeelsdiensten.

Zowel nieuwe inzichten in personeelsbeleid en -organisatie als nieuwe wetgeving wordt er zeer goed in uitgelegd en de vele goede praktijken tonen hoe besturen dit ook in de praktijk aanpakken. Echt de moeite voor iedereen die een visie wil ontwikkelen op personeelsbeleid in overheidsdiensten!

Wat zijn de toekomstplannen met dit handboek?

Jan en Karen: Uiteraard willen we blijven inzetten op die sterke inhoudelijke bijdrages. Tegelijk willen we het handboek ook toegankelijker maken. Sommige mensen zijn misschien afgeschrikt door de uitgebreide teksten en moeten eerst getriggerd worden om dan meer in de diepte een onderwerp te ontdekken.

Daarom willen we meer inzetten op kortere artikels en interviews in onze nieuwsbrieven en willen op relatieve korte termijn ook inzetten op podcasts. Die kan je dan evengoed beluisteren terwijl je aan het koken bent of op weg met de trein naar het werk. Een programma als Interne keuken bewijst dat je mits een interessant spreker en goede interviewer een heel complex onderwerp toch eenvoudig kan uitleggen aan een breed publiek. Daar gaan wij ook voor, al blijven de personeelsdiensten van de lokale besturen ons eerste doelpubliek.

Meer informatie? Check ons Handboek Personeel & Organisatie

Ook interessant

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel