Menu

Gratis workshop met experten rond één van uw ruimtelijke projecten of dossiers

Als (mede-)verantwoordelijke voor ruimtelijke ordening in uw stad of gemeente schrijven we u aan met een bijzondere aanbieding: een gratis workshop met experten rond één van uw ruimtelijke projecten of dossiers (naar uw keuze).

21-04-2020 -

Politeia en Studio Levier, met ondersteuning van de VVSG, slaan de handen in elkaar voor een nieuwe formule van ‘design sprints’, ofwel beknopte, dynamische, en interactieve workshops rond ruimtelijke uitdagingen waarmee lokale besturen vandaag zitten. In dergelijke sprints (en dus geen marathons), wordt een ruimtelijk project of dossier (na voorbereiding door experten) snel een belangrijke stap verder gebracht. Het nemen van een dergelijk fris of alternatief perspectief op de probleemstelling helpt vaak om de beste haalbare oplossing te formuleren.

Wat betekent dit concreet voor u?

U krijgt de kans om een uitdagend of gestrand ruimtelijk project of dossier voor te stellen waarmee u als lokaal bestuur momenteel (of reeds lange tijd) worstelt. Indien uw project of dossier in aanmerking komt voor deze efficiënte projectaanpak, contacteren wij u om een concreet plan van aanpak te bespreken. In samenspraak wordt er vervolgens een workshop gepland (met als indicatieve timing momenteel september 2020).

Welk type ruimtelijke projecten of dossiers komen in aanmerking?

We sluiten per definitie geen enkele schaal of type van ruimtelijke uitdaging uit. Natuurlijk moet het behapbaar blijven voor een beknopt onderzoeks- en ontwikkelingstraject zoals een design sprint. Desnoods selecteren we een deelproject van een groter dossier, bij voorkeur het onderdeel waar zich de meest prangende problemen stellen en waar dus (dringend) een sleutel voor moet worden aangereikt.

Enkele voorbeelden van uitdagingen die bij uitstek in aanmerking kunnen komen zijn:

  • U heeft (verouderd) gemeentelijk patrimonium waarvoor u op zoek bent naar een herbestemming met oog op het economisch en maatschappelijk valorisatiepotentieel.
  • Eén of meerdere private vastgoedontwikkelaars zijn op uw grondgebied actief met een gebiedsontwikkeling waar u graag in de onderhandeling meer ruimtelijke kwaliteit of maatschappelijke behoeften wil ingevuld zien.
  • U heeft recent een Bouwmeester Scan laten uitvoeren, maar wil nu concreet inzetten op één of meerdere (piloot)projecten als ruimtelijke oplossingen voor de aangeduide problemen en opportuniteiten.

Hoe gaat de workshop in zijn werk?

Elke design sprint wordt op maat van het ruimtelijk project of dossier voorbereid door de experten in samenspraak met het lokale bestuur. Sowieso zullen er ook één of meerdere intakegesprekken aan voorafgaan waarbij de nodige projectinformatie wordt verzameld en de gevoeligheden van de belangrijkste belanghebbenden in kaart worden gebracht.

De workshop zal ongeveer een halve dag (4 tot 5 uur) in beslag nemen waarbij het lokale bestuur, eventueel uitgenodigde belanghebbenden en de juiste experten in ruimtelijke kwaliteit, maar ook in bv. mobiliteit, water, biodiversiteit, of lokale economie samen aan de ontwerptafel gaan zitten. Studio Levier leidt de sprint in goede banen, modereert waar nodig, en stuurt aan op het behalen van praktische inzichten en concrete resultaten. Studio Levier verzorgt ook de nabereiding met de juiste output en deliverables zodat het lokale bestuur nadien zelf op een onderbouwde manier verder aan de slag kan gaan.

Wie mag er allemaal deelnemen aan deze workshop?

Alle Vlaamse lokale besturen komen in aanmerking voor deze gratis workshop. Op uitnodiging van het lokale bestuur kunnen ook relevante belanghebbenden (bv. private vastgoedontwikkelaars, aanpalende grondeigenaars, verenigingen van buurtbewoners) deelnemen aan de workshop. Het lokale bestuur wordt ook aangemoedigd om met verschillende personen deel te nemen zodat alle relevante diensten input kunnen leveren.

Inschrijven kan door dit formulier in te vullen.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management | Print + digitaal met abonnement

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten | Print + Digitaal met abonnement

Bestel