Menu

Zo herkent u de vormen van intrafamiliaal geweld

De Antwerpse politie kreeg sinds de start van de Corona-maatregelen 25% meer meldingen van mensen over intrafamiliaal geweld. Maar welke vormen van geweld behoren daartoe? Download hier het handige overzicht.

28-04-2020 - door Pascale Franck, Davy Simons

Het begrip intrafamiliaal geweld

Primair telt dat het geweld zich voordoet in de intieme kring (familiaal of relationeel). In die zin mag misbruik/geweld door huisvrienden niet uitgesloten worden. Het geweld kan gepleegd worden door volwassenen en minderjarigen. Kinderen en volwassenen kunnen er het slachtoffer van zijn, rechtstreeks of indirect (getuige zijn van).

‘Geweld’ omvat zowel fysiek, psychisch en seksueel geweld, alsook economische verdrukking, isolatie en verwaarlozing. Het geweld kan zowel actief als passief zijn, inclusief de dreiging met geweld. Het geweld kan een of meer strafrechtelijke inbreuken vormen, maar kan ook vormen aannemen die niet als dusdanig als strafrechtelijk feit zijn omschreven.

Verschillende vormen van bijvoorbeeld psychisch geweld zijn niet in de strafwet opgenomen, maar kunnen wel deel uitmaken van een patroon van intrafamiliaal geweld.

Vormen van intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld kent vele vormen en bestaat in heel wat relationele en gezinscontexten. Waar vroeger vooral partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik herkend werden, is er nu oog voor meer diverse vormen van geweld. We willen hierr een overzicht geven over de vormen van geweld en de relaties waarin deze voorkomen, zoals we die in de praktijk aangemeld zien.

Klik hier om het overzicht te bekijken. U kunt het ook altijd downloaden. Nog meer info? Check dan onze publicatie Dromen, denken, doen. Het is een praktijkhandboek over de ketenaanpak van intrafamiliaal geweld en het Family Justice Center.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel uw printeditie