Menu

Waarom goed leiderschap zo belangrijk is voor de werkbeleving

Uit onderzoek blijkt dat bevlogen leiderschap een positief effect heeft op energiebronnen en een negatief effect op stressoren. Zeker in deze Corona-tijden is dat geen onbelangrijk gegeven.

29-04-2020 - door Sonja Reckers

Daarnaast is er ook een indirect effect van leiderschap op burn-out en bevlogenheid, via werkeisen en werkhulpbronnen. Met andere woorden: bevlogen leiderschap zorgt voor meer energiebronnen op het werk die op hun beurt rechtstreeks aanleiding geven tot meer motivatie en bevlogenheid. Bevlogen leiderschap kan eveneens bijdragen tot het afremmen van werkeisen, waardoor de impact op burn-out ook wordt afgeremd. Bovendien heeft leiderschap ook een directe relatie met organisatie-uitkomsten, zoals betrokkenheid in de organisatie. Leiderschap is een belangrijke factor in het welzijn van medewerkers.

Omdat bevlogen leiders die hun medewerkers inspireren, versterken en verbinden, een werkcontext creëren die de autonome motivatie van medewerkers voedt - die zorgt voor meer motivatie bij medewerkers en die maakt dat medewerkers meer bevlogen in het werk zitten - is het voor organisaties essentieel te investeren in de vaardigheden van bevlogen leiderschap. Zeker in deze stressvolle periode.

Met behulp van de zelfdeterminatietheorie werd het concept van bevlogen leiderschap ontwikkeld. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn drie aangeboren psychologische behoeften van cruciaal belang voor het optimale en gezonde functioneren van mensen, ook op de werkplek. De behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid.

1. De behoefte aan autonomie komt erop neer dat we als mens controle willen hebben, regelruimte, een verantwoordelijkheid willen hebben.

2. De behoefte aan competentie heeft te maken met je persoonlijk bekwaam voelen in wat je doet, je talenten kunnen benutten, op je sterktes worden ingezet. Ook door in te zetten op leer- en ontwikkelbehoeften kan je competenties versterken. Medewerkers kunnen zich verder bekwamen, zich versterken in hun geloof in hun kunnen.

3. Als derde behoefte is er de behoefte aan verbondenheid. De behoefte te willen bijdragen aan een groter geheel, aan iets dat in jouw ogen zinvol is waardoor je je verbonden voelt met je team, je organisatie.

Door deze drie psychologische basisbehoeften te voeden, worden mensen meer vanuit zichzelf gemotiveerd, groeit hun wil om taken op te nemen, groeit hun verantwoordelijkheidszin. Ze maken zich hun taken eigen en laten een sterke mate van energie, concentratie en doorzetting zien.

Bevlogen leiderschap is geen standaard recept. Bevlogen leiderschap bestaat uit een aantal vaste ingrediënten die je nodig hebt om tot een goed recept te komen. Doorgaans lukt het recept, soms mislukt het recept al eens. Het is zoals het bereiden van mayonaise. We kennen wel de vaste ingrediënten. Alleen is dit geen garantie voor een volledig geslaagd recept.

In de pocket Burn-out en leiderschap reiken we dan ook zoveel mogelijk de vaste ingrediënten aan voor een goede bereiding. De effectieve bereiding is aan jou. De kans op slagen is vrij groot. Al kunnen sommige omstandigheden hier anders over beslissen. Net zoals bij een mayonaise: koude of warmte heeft een ander effect op je bereiding.

Ook interessant

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel