Menu

Praktische case: zomerschool voor leerlingen

Tijdens deze Corona-crisis valt steeds vaker het woord zomerscholen in het onderwijs. Die zouden de opgelopen leerachterstand van de laatste weken moeten wegwerken. Maar hoe werkt zo’n zomerschool juist? En wat is de bewezen impact ervan op leerlingen? Wij gingen - nog voor de crisis - kijken bij de Summer Academy van Teach for Belgium in Antwerpen.

07-05-2020 -

Leerlingen bijspijkeren

Sinds 2016 organiseert de vzw Teach for Belgium jaarlijks een Summer Academy in Antwerpen. De school is vooral gericht op kwetsbare leerlingen, die deze extra ondersteuning het meest kunnen gebruiken. Los van de negatieve invloed die de Corona-crisis nu heeft op kansarme leerlingen, was immers ook het al meer bekende zomerverlies een pak groter bij die groep.

De zomerschool voor de leerlingen heeft een tweeledig doel. Ten eerste wil Teach for Belgium de vakkennis voor wetenschappen, wiskunde en Nederlands bijspijkeren. Daarnaast wil de organisatie er ook voor zorgen dat de leerlingen het volgende schooljaar vlotter kunnen starten. De specifieke lesinhouden worden gekozen op basis van gekende struikelblokken en praktijkervaring. Alle lessen worden aan een jaarlijks gekozen thema gelinkt. Op deze manier zijn de lessen betekenisvol voor de leerlingen. Het leren binnen een zinvolle context helpt de leerlingen om zich de verkregen informatie eigen te maken en meer gemotiveerd met theoretische struikelblokken om te gaan.

Aangezien de leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus en -vormen komen (laatste jaar basisonderwijs, BSO, TSO, KSO, ASO en OKAN), wil de Summer Academy de lessen zo goed mogelijk op hun niveau laten aansluiten. Daarom nemen ze op de eerste lesdag van de zomerschool een niveautest af voor wetenschappen, wiskunde en Nederlands.

Persoonlijk reflecteren

Teach for Belgium verlegt in haar leiderschapsontwikkelingsprogramma de focus van lesgeven naar (bege)leiden van leren. De Summer Academy zet dan ook heel sterk in op het aanleren van metacognitieve vaardigheden, zodat de leerlingen deze vaardigheden tijdens het volgende schooljaar kunnen gebruiken om hun leren en leerhouding te bevorderen. Via persoonlijke reflecties op het geleerde leren de leerlingen wat ze al beheersen, waar ze zich nog voor moeten inzetten, hoe ze hulp kunnen vragen en bepalen ze welke doelen ze vervolgens willen bereiken.

Met een persoonlijk boekje stellen de leerlingen hun eigen ontwikkelingsdoelen voor de zomerschool op. Het boekje is bovendien een handige tool om hun eigen vorderingen op te volgen. Zo starten ze dagelijks in kleine groepjes met hun persoonlijke coach. In dit opstartmoment van een half uur verruimen ze via korte activiteiten hun zelfkennis en hun inzicht in eigen sterktes en zwaktes. Ze kunnen er hun korte- en langetermijndoelen en hun levensdromen met elkaar delen. Het is ook een moment waarop de leerlingen via korte teambuildingactiviteiten verbinding kunnen maken met de leerkracht en met hun medeleerlingen.

Er wordt ook tijd gemaakt tijd vrij voor remediërings- en uitbreidingsoefeningen. De leerlingen werken zelfstandig aan individuele en/of groepsopdrachten die tijdens de voorafgaande lesuren werden gegeven. Tijdens dit moment kunnen ze ook kiezen voor verlengde instructie door een vakleerkracht of persoonlijke begeleiding bij een vakantietaak of herexamen.

Positieve impact

De impact van de zomerschool wordt op verschillende niveaus gemeten. Naast cijfers rond leerlingenaantallen en achtergronden van de leerlingen en de leerwinst, wordt er ook op een metacognitieve manier gekeken naar de groei die de leerlingen doormaken. Ten slotte wordt ook een tevredenheidsbevraging afgenomen bij de leerlingen zelf en hun ouders.

De resultaten tonen aan dat de leerlingen over het algemeen de zomerschool als een positieve ervaring beleven, en waarin ze ook een aanzienlijke leerwinst boeken.

Auteurs: Tineke Thielman, coördinator Summer Academy & Vinciane Costa, coördinator leerkrachtenondersteuning Summer Academy

Meer informatie? Check dan onze publicatie Onderwijs buiten de school(m)uren, uit de reeks Beleidvoeren in onderwijs.

Teach For Belgium

Ook interessant

Onderwijs

Kommagetallen (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Breuken (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Onderwijs

Blended learning

Tobe Baeyens

Bestel

Cultuur & vrije tijd, Onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Onderwijs

Feest! Postkaarten

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Onderwijs

Het ABC van Gemeentelijk Onderwijs

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Onderwijs

ICT op school

Ken Barrix

Bestel

Onderwijs, Recht

Een academiejaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Wij lossen het zelf wel op!

Sabine Coppens

Bestel

Onderwijs, Recht

Studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Feest!

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Groeien in actief burgerschap

Bestel

Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Bestel

Onderwijs

Kijk op kiezen

Sara Backx
Rein Baets

Bestel

Onderwijs

Verder studeren met autisme

Isabelle Vloeberghs
Ruth De Pau

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Omgaan met alcohol en andere drugs op school | pakket van 5

VAD

Bestel

Onderwijs

Veerkrachtig voor de klas

Annick Jehaes

Bestel

Onderwijs

Gender op school

Els Consuegra
Saray Declercq

Bestel

Onderwijs

Leerkracht zijn in een stedelijke context

Barbara De Groot

Bestel

Onderwijs

KIESKIT

Bestel

Onderwijs

Schooluitval tegengaan

Sarah Neyts

Bestel

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs, Politiek

Kiezen voor een lokaal onderwijsverhaal

Bestel

Onderwijs

(W)onderwijze media

Laure Van Hoecke

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen

Katrijn Gijsel
Tine Vanfraechem

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Duurzaam pionieren in het onderwijs

Mieke Haverkort-de Vreede

Bestel

Onderwijs

Pictogrammenwoordenboekje kleuteronderwijs | pakket van 10

Bestel

Onderwijs

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

Koen Bollaert
Peter David
Lieve Dillen
Annick Haesaerts
Jan Reymenants
Herman Van de Mosselaer
Ellen Van Den Stock
Gert Vanthournout

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Ik word politie-inspecteur | 5de editie

Bestel

Onderwijs

Waardenkaartspel GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Waardenpakket GO!

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

Waardenboek GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Communicatie op school (2017)

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Leerplan Media GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel

Onderwijs

Lean in het onderwijs

Hans Crampe

Bestel

Onderwijs

Samen leren samenleven. Ideeënschriftje GO! | pakket van 10

Bestel

Onderwijs

Zicht op historische tijd

Bestel

Onderwijs

Inclusie op school

Bestel

Onderwijs

Omgaan met pesten op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Het Bin-boekje | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan leren leren

Bestel

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans GO!

Bestel

Onderwijs

Licht op krachtig leesonderwijs

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

GeldWeg

Bestel

Communicatie & informatie, Onderwijs

Sociale media op school

Kevin De Ridder
Jacques Verleijen

Bestel

Onderwijs

Leren met de muzen - Richting geven aan muzische vorming op school

Bestel

Onderwijs

Naar een inspirerende leeromgeving

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Samen over de drempel

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan ICT

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de kleuterschool

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Schoolagenda

Bestel

Onderwijs

Mijn eerste agenda

Bestel

Onderwijs

Mijn klasagenda

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Onderwijs

Woordenschatjes

Hugo Vandenbroucke

Bestel

Onderwijs

Portfolio Studiegebied Personenzorg BSO

Inneke Fichefet
Mariëtte Mollu

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Zicht op dagelijkse tijd

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Zicht op techniek

Jan Beerten
Alain Clits
Anne-Marie Tytgat

Bestel

Onderwijs

Inspiratiekalender voor de basisschool

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Interculturele competentie in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Leerplannen en didactische suggesties basisonderwijs - verzamelmap

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Onderwijs

Lerarenhandboek secundair onderwijs

Bestel

Onderwijs

Handboek Beleidvoerend vermogen

Bestel

Onderwijs

Handboek deeltijds kunstonderwijs

Kathleen Cherlet

Bestel

Onderwijs

Handboek gemeentelijk basisonderwijs

Hilde Van Dalem

Bestel

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel