Menu

Praktische case: zomerschool voor leerlingen

Tijdens deze Corona-crisis valt steeds vaker het woord zomerscholen in het onderwijs. Die zouden de opgelopen leerachterstand van de laatste weken moeten wegwerken. Maar hoe werkt zo’n zomerschool juist? En wat is de bewezen impact ervan op leerlingen? Wij gingen - nog voor de crisis - kijken bij de Summer Academy van Teach for Belgium in Antwerpen.

07-05-2020 -

Leerlingen bijspijkeren

Sinds 2016 organiseert de vzw Teach for Belgium jaarlijks een Summer Academy in Antwerpen. De school is vooral gericht op kwetsbare leerlingen, die deze extra ondersteuning het meest kunnen gebruiken. Los van de negatieve invloed die de Corona-crisis nu heeft op kansarme leerlingen, was immers ook het al meer bekende zomerverlies een pak groter bij die groep.

De zomerschool voor de leerlingen heeft een tweeledig doel. Ten eerste wil Teach for Belgium de vakkennis voor wetenschappen, wiskunde en Nederlands bijspijkeren. Daarnaast wil de organisatie er ook voor zorgen dat de leerlingen het volgende schooljaar vlotter kunnen starten. De specifieke lesinhouden worden gekozen op basis van gekende struikelblokken en praktijkervaring. Alle lessen worden aan een jaarlijks gekozen thema gelinkt. Op deze manier zijn de lessen betekenisvol voor de leerlingen. Het leren binnen een zinvolle context helpt de leerlingen om zich de verkregen informatie eigen te maken en meer gemotiveerd met theoretische struikelblokken om te gaan.

Aangezien de leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus en -vormen komen (laatste jaar basisonderwijs, BSO, TSO, KSO, ASO en OKAN), wil de Summer Academy de lessen zo goed mogelijk op hun niveau laten aansluiten. Daarom nemen ze op de eerste lesdag van de zomerschool een niveautest af voor wetenschappen, wiskunde en Nederlands.

Persoonlijk reflecteren

Teach for Belgium verlegt in haar leiderschapsontwikkelingsprogramma de focus van lesgeven naar (bege)leiden van leren. De Summer Academy zet dan ook heel sterk in op het aanleren van metacognitieve vaardigheden, zodat de leerlingen deze vaardigheden tijdens het volgende schooljaar kunnen gebruiken om hun leren en leerhouding te bevorderen. Via persoonlijke reflecties op het geleerde leren de leerlingen wat ze al beheersen, waar ze zich nog voor moeten inzetten, hoe ze hulp kunnen vragen en bepalen ze welke doelen ze vervolgens willen bereiken.

Met een persoonlijk boekje stellen de leerlingen hun eigen ontwikkelingsdoelen voor de zomerschool op. Het boekje is bovendien een handige tool om hun eigen vorderingen op te volgen. Zo starten ze dagelijks in kleine groepjes met hun persoonlijke coach. In dit opstartmoment van een half uur verruimen ze via korte activiteiten hun zelfkennis en hun inzicht in eigen sterktes en zwaktes. Ze kunnen er hun korte- en langetermijndoelen en hun levensdromen met elkaar delen. Het is ook een moment waarop de leerlingen via korte teambuildingactiviteiten verbinding kunnen maken met de leerkracht en met hun medeleerlingen.

Er wordt ook tijd gemaakt tijd vrij voor remediërings- en uitbreidingsoefeningen. De leerlingen werken zelfstandig aan individuele en/of groepsopdrachten die tijdens de voorafgaande lesuren werden gegeven. Tijdens dit moment kunnen ze ook kiezen voor verlengde instructie door een vakleerkracht of persoonlijke begeleiding bij een vakantietaak of herexamen.

Positieve impact

De impact van de zomerschool wordt op verschillende niveaus gemeten. Naast cijfers rond leerlingenaantallen en achtergronden van de leerlingen en de leerwinst, wordt er ook op een metacognitieve manier gekeken naar de groei die de leerlingen doormaken. Ten slotte wordt ook een tevredenheidsbevraging afgenomen bij de leerlingen zelf en hun ouders.

De resultaten tonen aan dat de leerlingen over het algemeen de zomerschool als een positieve ervaring beleven, en waarin ze ook een aanzienlijke leerwinst boeken.

Auteurs: Tineke Thielman, coördinator Summer Academy & Vinciane Costa, coördinator leerkrachtenondersteuning Summer Academy

Meer informatie? Check dan onze publicatie Onderwijs buiten de school(m)uren, uit de reeks Beleidvoeren in onderwijs.

Teach For Belgium

Ook interessant

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel