Menu

Alle praktische info over het Preventieprogramma voor lage rugpijn

Rugpijn is een vaak voorkomend probleem bij werknemers. Deze periode van thuiswerken doet daar geen goed aan. Niet iedereen heeft immers ergonomisch bureaumateriaal staan. Wij overlopen de praktische details van het Preventieprogramma.

13-05-2020 - door Jan Van Peteghem, David Verwimp, Kristine De Smet, Hilde De Man, Guy Vanhoorde, Kris Beerland

Naast de beroepsziekten van de lijst en de beroepsziekten die voldoen aan de voorwaarden van het open systeem zijn er evenwel aandoeningen die geen beroepsziekten zijn (en dus vrij verspreid onder de bevolking voorkomen), maar toch vaker voorkomen bij sommige beroepscategorieën. Voor deze “arbeidsgerelateerde ziekten” wil het Fonds voor de beroepsziekten specifieke acties ondernemen die zich in de preventieve sfeer situeren. Hierdoor wil men vermijden dat ze – zonder deze acties – zouden afglijden tot echte beroepsziekten.

Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) biedt een preventieprogramma voor lage rugpijn aan. Dit programma wil de deelname stimuleren van de werknemers met lage rugpijn aan een multidisciplinair revalidatieprogramma dat bestaat uit:

 • Een medisch gedeelte: revalidatiesessies bestaande uit kinesitherapie, ergotherapie, fysiotherapie, psychologische begeleiding...;
 • Een ergonomische interventie; dit kan een analyse zijn van de werkomstandigheden of een opleiding op de werkvloer met als doel het werk in optimale condities te doen hervatten na een ziekteperiode.

Het doel van het programma is dus de bevordering van de preventie en ergonomie op het werk. Het programma voorziet tevens een financiële tegemoetkoming voor de werkgever wanneer gunstige voorwaarden voor een werkhervatting gecreëerd worden.

Om in aanmerking te komen voor het programma moet de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • De werknemer moet deel uitmaken van het loontrekkend statutair of contractueel personeel;
 • Hij staat onder het gezondheidstoezicht van de arbeidsarts inzake het manueel hanteren van lasten en/of mechanische trillingen;
 • De werknemer is arbeidsongeschikt;
  • Sinds minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden wegens lage rugpijn OF
  • Sinds minimaal 1 week wegens lage rugklachten en de werknemer is reeds arbeidsongeschikt geweest wegens lage rugpijn gedurende minstens 3 weken in de loop van de laatste 12 maanden die voorafgaan aan de huidige arbeidsongeschiktheid OF
  • Gedurende minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden wegens een heelkundige ingreep ter hoogte van de lage rug.

De werknemer kan het werk voltijds of deeltijds hervatten terwijl hij zijn revalidatiesessies voortzet. In de samenwerkingsovereenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat de revalidatiecentra de behandelingen moeten kunnen aanbieden buiten de normale werkuren.

Wat is het nut van dit programma voor de werknemer?

 • Een gratis deelname aan het programma
 • Het FBZ komt tegemoet in zijn verplaatsingskosten naar het revalidatiecentrum
 • De reële arbeidsomstandigheden worden geëvalueerd in het kader van een multidisciplinaire revalidatie. Het revalidatiecentrum is inderdaad verplicht om bij het begin van de behandeling contact op te nemen met de arbeidsarts om de reële arbeidsomstandigheden van de werknemer te kennen. Op basis van die inlichtingen past hij het voorgestelde revalidatieprogramma aan. Een evolutie naar chronische lage rugpijn kan op die manier vermeden worden en dit zal op termijn gunstige gevolgen hebben voor de werkgever (zoals minder verandering van arbeidspost en minder werkonderbrekingen).

Hoe moet de aanvraag gebeuren?

De preventieadviseur-arbeidsarts kan de procedure opstarten door een aanvraagformulier (beschikbaar op de website van Fonds voor de beroepsziekten – www.fbz.fgov.be) naar het FBZ op te sturen.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Welzijn op het werk

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel