Menu

Bouwstenen om de levenskwaliteit van werknemers te verhogen

Zeker in deze Corona-crisis heeft iedereen er de mond van vol: veerkracht en voldoende levenskwaliteit worden nog belangrijker om een job optimaal te kunnen uitvoeren. Maar hoe zorg je daar nu concreet voor? Wij geven drie domeinen waarop u moet focussen.

09-07-2020 - door Catherine Ruys, Wim Coppieters

Werk op basisbehoeften

Werken triggert drie menselijke basisbehoeften. Mensen willen zich competent voelen, zich verbonden voelen en autonoom en zelf kunnen beslissen. Daarop focussen binnen het bedrijf, zal ervoor zorgen dat werknemers zich gelukkiger voelen en meer veerkracht hebben.

Het belang van levenskwaliteit wordt vandaag opgepikt door beleidsmakers, overheden en werkgevers in het kader van welzijn op het werk, werkbaar werk en langer werken. We verdelen de verschillende componenten van levenskwaliteit onder in drie domeinen. Vervolgens zijn deze aangevuld met enkele punten die voor werknemers belangrijk zijn, om zich gelukkiger te voelen op het werk.

Domein A: Welbevinden

  • Materieel welbevinden: werknemers hebben een voldoende hoog inkomen nodig om te voorzien in onderdak en dagelijkse uitgaven. Kunnen ze bovendien ook onverwachte uitgaven aan zonder dat ze daarover moeten piekeren?
  • Fysiek welbevinden: werknemers zouden herstelmomenten moeten kunnen inlassen na stresserende ervaringen. Zijn er op het werk mogelijkheden om meer te bewegen? Om gezonder te eten?
  • Emotioneel welbevinden: hebben professionals voldoende vertrouwen in het bedrijf en de collega's? Staan ze stil bij hun eigen functioneren en trekken ze daar lessen uit? Zijn hun sterke punten bekend bij collega's?

Domein B: Sociale participatie

  • Rechten: is er voldoende rechtszekerheid in werknemers hun statuut? Hebben ze toegang tot informatie hieromtrent? Voelen ze hun respectvol en rechtvaardig behandeld?
  • Sociale betrokkenheid: Houden ze naast hun werk voldoende tijd en energie over voor hun gezin? Voor het onderhouden van vriendschappen? Voor een hobby of een sociaal engagement?
  • Relaties tussen mensen: Verlopen de interacties in het bedrijf op een aangename en vriendelijke manier? Krijgen werknemers feedback over prestaties? Durven ze zelf feedback vragen?

Als je maar op één bouwsteen wilt werken, werk dan aan positieve relaties op het werk, dat is de bouwsteen die de meest duurzame effecten teweegbrengt.

Domein C: Onafhankelijkheid

  • Zelfbepaling: staan werknemers voldoende stil bij hun professionele doelen en doen ze genoeg wat ze écht willen doen? Sluit de job aan bij hun talenten? Hebben ze het gevoel dat ze zelf aan het stuur zitten van hun loopbaan?
  • Persoonlijke ontwikkeling: hoelang is het geleden dat een werknemer iets nieuws gedaan of geleerd heb? Kan het personeel vlot opleidingen volgen?
Meer informatie? Check onze publicatie Job zoeken: check

Ook interessant

Personeel

Meer bereiken? Dan doe je het beter anders!

Elke Panis
Jos Vanoppen

Bestel

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel