Menu

Hoe uw vermogensaangifte concreet indienen?

Mandatarissen moeten elk jaar tussen 1 januari en 30 september hun vermogensaangifte van het voorbije jaar indienen. Maar hoe verloopt dat juist?

09-07-2020 - door David Vanholsbeeck

De regels

Wie een aangifteplichtig mandaat uitoefent, moet behalve een mandatenlijst ook een vermogensaangifte indienen. Dat geldt echter niet voor wie een mandaat opneemt als afgevaardigde van een overheid of wie lid is van één van de bestuursorganen van intercommunales.

Vroeger moest men binnen de maand volgend op de eerste ambtsaanvaarding een vermogensaangifte indienen. Hetzelfde moest gebeuren een maand na het ontslag uit of het verstrijken van een aangifteplichtig mandaat of ambt. Nu moet de betrokkene pas in het volgende jaar - dus na het jaar waarin men een aangifteplichtig mandaat opnam, hernieuwde of stopzette - een vermogensaangifte indienen, tussen 1 januari en 30 september.

Wie dus in 2019 een schepenmandaat opnam, moet niet langer binnen de maand volgend op de eedaflegging een vermogensaangifte indienen, maar pas tussen 1 januari en 30 september 2020 (net zoals bij de mandatenlijsten). Het gaat bovendien slechts om één vermogensaangifte, ongeacht hoeveel mandaten men in het voorgaande jaar heeft opgenomen of stopgezet. Die vermogensaangifte moet dan de stand van het vermogen op 31 december 2019 weergeven. Aangifteplichtigen waarvan de situatie op het vlak van aangifteplichtige mandaten in de loop van 2019 ongewijzigd is gebleven (geen benoeming, hernieuwing of stopzetting) moesten tussen 1 januari 2020 en 30 september 2020 geen vermogensaangifte indienen. Maar wel een mandatenlijst.

Wie een mandaat heeft voor meer dan zes jaar of voor onbepaalde tijd, moet wel telkens vóór 1 oktober van het zesde jaar na het jaar van zijn/haar benoeming en vóór 1 oktober van ieder daaropvolgende zesde jaar, een vermogensaangifte indienen. Verkozen mandatarissen moeten enkel een aangifte doen bij het verstrijken van het oude mandaat; deze aangifte geldt dan meteen ook als aangifte bij de opname van het nieuwe mandaat. Dit betekent dus dat de persoon van wie het mandaat eindigde op 2 januari 2020 nog vóór 1 oktober 2020 in de huidige stand van de wetgeving een vermogensaangifte zal moeten indienen (6de jaar na benoeming, tenminste indien het mandaat reeds in 2014 werd opgenomen).  Bovendien zal deze persoon ook verplicht zijn om in 2021 een vermogensaangifte in te dienen, aangezien zijn/haar mandaat als schepen (bij niet-herverkiezing) eindigde op 2 januari 2020.

Concreet

De vermogensaangifte bevat alle schuldvorderingen, alle onroerende goederen en alle waardevolle roerende goederen die een persoon bezat op de dag dat hij het mandaat opnam of beëindigde. Het gaat dus over bankrekeningen, aandelen of obligaties, maar ook over een huis, kunstwerken en antiquiteiten. Ook de zaken die men in gemeenschap of in mede-eigendom heeft, moeten aangegeven worden.

Een schatting van de goederen is niet verplicht. Om latere misverstanden te vermijden kan men ook eventuele schulden vermelden. Verder moet de aangifte de volgende gegevens bevatten: de gegevens van de aangifteplichtige (naam, voornamen, adres, plaats en datum van geboorte), de mandaten en ambten waardoor men aangifteplichtig is, datum en handtekening en een verklaring op erewoord dat de vermogensaangifte juist en oprecht is.

Dit alles moet in een gesloten omslag bij de griffie van het Rekenhof worden ingediend, ofwel van hand tot hand, ofwel aangetekend met ontvangstmelding. Aan de buitenzijde staan de naam, de voornamen en het adres van de betrokkene, alsook de vermelding “vermogensaangifte” en de mandaten waardoor men aangifteplichtig is (inclusief een reden van indiening: ontslag, benoeming, verstrijken vijfjarige periode).

Let wel op: de mandatenlijst en de vermogensaangifte mogen nooit in dezelfde gesloten omslag zitten, maar eventueel wel in een gezamenlijke omslag, met daarin ook een aparte gesloten omslag met de vermogensaangifte. De informatie over het vermogen mag namelijk enkel ingekeken worden door de onderzoeksrechter, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen de mandataris wordt gevoerd in hoofde van zijn mandaat of zijn ambt.

Het Rekenhof zendt de door een aangifteplichtige ingediende vermogensaangiften terug aan de betrokkene, 5 jaar nadat die zijn/haar laatste aangifteplichtige functie of mandaat heeft stopgezet. Bij melding van een overlijden van een aangifteplichtige, worden al diens vermogensaangiften vernietigd.

Meer informatie? Check onze publicatie Het statuut van de lokale mandataris

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten - editie 2020

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Thematisch cahier Het dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal en circulair werken aan de toekomst

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel

Bestuur & organisatie

Magazijnbeheer

Jan De Kimpe

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie

Technologie, ethiek en beleid

Bestel

Bestuur & organisatie

Slim geregeld: Wegwijzer

Verenigde Verenigingen

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal samenwerken keert het tij

Cedric Depuydt

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek DBFM

Vlaams Kenniscentrum PPS

Bestel

Bestuur & organisatie

Genormaliseerde rekeningenstelsels

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Ben Gilot
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

5 X smart cities - Een Reisgids naar de slimme stad (VUB)

Pieter Ballon

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met dienstverlening - Praktijkboek

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

De participatiegetuigen

Philippe De Vries

Bestel

Bestuur & organisatie

Happonomy - Roadmap naar Utopia

Bruno Delepierre

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel

Bestuur & organisatie

Tussen staat en straat

Filip De Rynck

Bestel

Bestuur & organisatie

Mobiliteit

Gunter Gonnissen

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal Afvalbeleid-Wegwijs in de reglementering

Piet Coopman
Lieselot Decalf
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Omgeving

Hoera, open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten | e-book

Liesbet Belmans

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Schoonmaakbeheer

Tamara Bruning

Bestel

Bestuur & organisatie

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke Van Os
Marjolein De Jong

Bestel

Bestuur & organisatie

Een sterk draagvlak in 10 stappen

Bart Derwael

Bestel

Bestuur & organisatie

Duurzaam FM

Mieke Pieters

Bestel

Bestuur & organisatie

Samenwerken aan dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Technisch gebouwbeheer

Peter Bockstaele

Bestel

Bestuur & organisatie

Growfunding: crowdfunding als hefboom voor creativiteit

Stef Ampe
Laura Demunter
Frederik Lamote

Bestel

Bestuur & organisatie

Integratie gemeente-OCMW

Jan Leroy
Piet Van Schuylenbergh
Roel Verlinden

Bestel

Bestuur & organisatie

Samen bouwen aan de toekomst: PPS in Vlaanderen

Steven Ducatteeuw
Nicola Loxham

Bestel

Bestuur & organisatie

De gemeente en de wereld

Bert Janssens
Daan Janssens
Jan Verschueren

Bestel

Bestuur & organisatie

Vademecum kerkbesturen

Petra Dombrecht
Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Welk OCMW is bevoegd

Fabienne Crauwels
Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Begrotingsparticipatie

Koen Wynants

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel

Bestuur & organisatie

Wie klasseert, die vindt

Hilde De Bruyne
Johan De Reu
Inge Gerlo
Sabine Peters
Inge Schoups
Joris Vanderborght
Petra Vanhoutte
Marian Verbeek
Roeland Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Service design toolkit

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Met hoge heren kersen eten - beleidsbeïnvloeding in de praktijk

Stefaan Viaene

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

Koen Verhoest
Jeroen Windey

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

De burger aan zet

Guido Dierickx
Eric Lancksweerdt
Peter Thijssen
Wouter Van Dooren

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids participatie. 55 concrete tips voor succesvolle inspraakprojecten

Bart Derwael

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijk economisch beleid

Bart Palmaers
Stefan Thomas

Bestel

Bestuur & organisatie

Bestuurskracht

Bart De Peuter
Lieven Janssens

Bestel

Bestuur & organisatie

Zakboekje kerkbesturen

Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

Karen Alderweireldt
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor participatie

Mattie Jacobs
Joke Vanreppelen

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor economie

Peter Douchy
Bart Palmaers
Stefan Thomas
Leen Van Der Meeren

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bestel