Menu

Bevoegdheidsregeling en -verdeling binnen het OCMW: nieuwe decretale bepalingen sedert 2019

Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe decretale bepalingen die van belang zijn voor overheidsopdrachten, volgens het verloop ervan.

15-07-2020 - door Petra Dombrecht, Steven Van Garsse

Vaststelling gunningswijze en gunningsvoorwaarden

De raad voor maatschappelijk welzijn, hierna de raad genoemd, is bevoegd om de wijze van gunnen te kiezen en om de voorwaarden vast te stellen (Art. 78, 2de lid, 10° Decreet over het lokaal bestuur). De raad kan deze bevoegdheden in principe niet overdragen aan een ander bestuursorgaan. Van deze regel kan de raad enkel afwijken voor opdrachten die passen binnen het begrip dagelijks bestuur of voor opdrachten die nominatief opgelijst zijn Art. 78, 2de lid, 10°, a) en b) en art. 84, § 3, 5° en 6° Decreet over het lokaal bestuur.

Dagelijks bestuur: het is de raad die op basis van artikel 78, tweede lid, 9e vaststelt wat onder dagelijks bestuur moet worden verstaan. In het Decreet over het lokaal bestuur wordt het begrip dagelijks bestuur losgekoppeld van het visum en het budgethouderschap.

Nominatief bepaald: de tweede mogelijkheid om de bevoegdheid tot het vaststellen van de wijze van gunnen en tot het vaststellen van de voorwaarden over te dragen, is een opdracht nominatief te bepalen. Dat betekent dat het project duidelijk omschreven moet zijn, zodat het gedelegeerde orgaan de verdere uitvoering kan realiseren zonder verdere tussenkomst van de raad. Op zijn beurt kan het vast bureau in dezelfde zin zijn bevoegdheid overdragen aan de algemeen directeur. Art. 85, 1ste lid Decreet over het lokaal bestuur.

Op zijn beurt kan de algemeen directeur in dezelfde zin zijn bevoegdheid overdragen aan een personeelslid. Art. 85, 3de lid Decreet.

Bij dwingende en onvoorziene omstandigheden

Het vast bureau kan, zonder delegatie door de OCMW-raad en op eigen initiatief bij dwingende en onvoorziene omstandigheden de plaatsingsprocedure en de voorwaarden ervan bepalen. Art. 84, § 4 Decreet over het lokaal bestuur. Die gedelegeerde bevoegdheid kan niet aan de algemeen directeur gedelegeerd worden.

Voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de opdracht

Indien er geen kredieten beschikbaar zijn, is het toch de OCMW-raad die over de uitgaven beslist die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn. Deze bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, omvat naast de bevoegdheid om de voorwaarden van overheidsopdrachten en de plaatsingsprocedure vast te stellen, ook de bevoegdheid tot het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.

Het Decreet over het lokaal bestuur heeft hier een parallelle regeling als die van de gemeente ingeschreven voor de OCMW’s. De basisbevoegdheid behoort het vast bureau toe. Art. 84, § 3, 4° Decreet over het lokaal bestuur. Het vast bureau kan delegeren aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan delegeren aan een personeelslid. Art. 85, 1ste en 3e lid Decreet. Dit kan alleen bij reglement. Uitzonderlijk is er goedkeuring nodig door de raad voor maatschappelijk welzijn voor gunning en uitvoering wanneer de gemeente nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar. Art. 273 Decreet.

Specifieke bepaling betreffende de onderworpenheid van openbare ziekenhuizen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten

De openbare ziekenhuizen vallen onder het toepassingsgebied uiteengezet in art. 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Lees meer omtrent de opdrachten van gemeenten, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones (bevoegde organen en bestuurlijk toezicht) in Wegwijs overheidsopdrachten. Opdrachten lokale besturen in de klassieke sectoren

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Thematisch cahier Het dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal en circulair werken aan de toekomst

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel

Bestuur & organisatie

Magazijnbeheer

Jan De Kimpe

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie

Technologie, ethiek en beleid

Bestel

Bestuur & organisatie

Slim geregeld: Wegwijzer

Verenigde Verenigingen

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal samenwerken keert het tij

Cedric Depuydt

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek DBFM

Vlaams Kenniscentrum PPS

Bestel

Bestuur & organisatie

Genormaliseerde rekeningenstelsels

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Ben Gilot
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

5 X smart cities - Een Reisgids naar de slimme stad (VUB)

Pieter Ballon

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met dienstverlening - Praktijkboek

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

De participatiegetuigen

Philippe De Vries

Bestel

Bestuur & organisatie

Happonomy - Roadmap naar Utopia

Bruno Delepierre

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel

Bestuur & organisatie

Tussen staat en straat

Filip De Rynck

Bestel

Bestuur & organisatie

Mobiliteit

Gunter Gonnissen

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal Afvalbeleid-Wegwijs in de reglementering

Piet Coopman
Lieselot Decalf
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Omgeving

Hoera, open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten | e-book

Liesbet Belmans

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Schoonmaakbeheer

Tamara Bruning

Bestel

Bestuur & organisatie

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke Van Os
Marjolein De Jong

Bestel

Bestuur & organisatie

Een sterk draagvlak in 10 stappen

Bart Derwael

Bestel

Bestuur & organisatie

Duurzaam FM

Mieke Pieters

Bestel

Bestuur & organisatie

Samenwerken aan dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Technisch gebouwbeheer

Peter Bockstaele

Bestel

Bestuur & organisatie

Growfunding: crowdfunding als hefboom voor creativiteit

Stef Ampe
Laura Demunter
Frederik Lamote

Bestel

Bestuur & organisatie

Integratie gemeente-OCMW

Jan Leroy
Piet Van Schuylenbergh
Roel Verlinden

Bestel

Bestuur & organisatie

Samen bouwen aan de toekomst: PPS in Vlaanderen

Steven Ducatteeuw
Nicola Loxham

Bestel

Bestuur & organisatie

De gemeente en de wereld

Bert Janssens
Daan Janssens
Jan Verschueren

Bestel

Bestuur & organisatie

Vademecum kerkbesturen

Petra Dombrecht
Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Welk OCMW is bevoegd

Fabienne Crauwels
Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Begrotingsparticipatie

Koen Wynants

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel

Bestuur & organisatie

Wie klasseert, die vindt

Hilde De Bruyne
Johan De Reu
Inge Gerlo
Sabine Peters
Inge Schoups
Joris Vanderborght
Petra Vanhoutte
Marian Verbeek
Roeland Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel

Bestuur & organisatie

Service design toolkit

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Met hoge heren kersen eten - beleidsbeïnvloeding in de praktijk

Stefaan Viaene

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

Koen Verhoest
Jeroen Windey

Bestel

Bestuur & organisatie

De burger aan zet

Guido Dierickx
Eric Lancksweerdt
Peter Thijssen
Wouter Van Dooren

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids participatie. 55 concrete tips voor succesvolle inspraakprojecten

Bart Derwael

Bestel

Bestuur & organisatie

Bestuurskracht

Bart De Peuter
Lieven Janssens

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijk economisch beleid

Bart Palmaers
Stefan Thomas

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor economie

Peter Douchy
Bart Palmaers
Stefan Thomas
Leen Van Der Meeren

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor participatie

Mattie Jacobs
Joke Vanreppelen

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

Karen Alderweireldt
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Zakboekje kerkbesturen

Bart Vercauteren

Bestel