Menu

Wie mag aanwezig zijn op de vergaderingen van het BCSD?

De vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) zijn besloten. Dat betekent dat enkel personen aanwezig kunnen zijn die dat wettelijk mogen. Erg belangrijk is dat iedere aanwezige gebonden is door de geheimhoudingsplicht en dat ook de regels over het beroepsgeheim van toepassing zijn.

20-08-2020 - door Peter Hardy

Tijdens de hele vergadering kunnen aanwezig zijn:

  • De voorzitter en de leden van het bijzonder comité, of bij een tijdelijke afwezigheid hun plaatsvervanger;
  • De vertrouwenspersoon van de voorzitter of een lid van het BCSD, als die daar recht op heeft omdat de persoon wegens een beperking zijn mandaat niet zelfstandig kan vervullen;
  • De algemeen directeur en de persoon die de algemeen directeur aanduidt om hem of haar administratief bij te staan in het opstellen van de notulen;
  • Of in de plaats van de algemeen directeur: de persoon die door hem/haar aangeduid werd om in zijn/haar plaats de vergaderingen van het bijzonder comité bij te wonen, de notulen op te stellen en te ondertekenen;
  • De verantwoordelijke van de sociale dienst.

Tijdens de bespreking (niet stemming) van een bepaald punt:

  • De maatschappelijk werker die met het dossier belast is, en die er wegens bijzondere en uitzonderlijke redenen van vertrouwelijke aard om heeft verzocht, wordt gehoord vooraleer het bijzonder comité een beslissing neemt over de hulpaanvraag in kwestie;
  • De cliënt die gehoord wenst te worden, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon die de cliënt zelf kiest;
  • Een externe deskundige die gehoord wordt op uitnodiging van de voorzitter.

Gewone raadsleden en leden van het college/vast bureau of de burgemeester die geen lid of voorzitter zijn van het BCSD, kunnen niet aanwezig zijn op de vergaderingen van het BCSD.

Wanneer moet een comitélid tijdelijk de zitting verlaten?

Het is voor een comitélid verboden deel te nemen aan de bespreking van en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft: ofwel persoonlijk, ofwel als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Om discriminatie te vermijden worden voor de toepassing van deze bepaling personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld.

Meer informatie? Check onze publicatie Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek burenbemiddeling

Netwerk burenbemiddeling Vlaanderen

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Bert Bekaert
Kristoff Soete
Philippe Termote
Dyzo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Sociaal beleid & werk

Werkboek cultuursensitieve hulpverlening

Luc Celis
Jessy Le Roy
Veerle Van Gijsegem

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid

Peter Cousaert
Hans Grymonprez

Bestel

Sociaal beleid & werk

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Sociaal beleid & werk

EHBS - Eerste Hulp Bij Schulden

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het kind van de rekening

Yvette Desmet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Als lokaal bestuur werk maken van werk

Jan Leroy
Fabio Contipelli
Christof Delatter
Ann Jughmans
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Sociaal beleid & werk

Regie sociale economie

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het ecogram

Stef Herman

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek schuldbemiddeling

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek interculturele competentie

CIMIC

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Nathalie Vallet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij gezondheidsschulden

Sylvie Tack

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel