Menu

Hebben gemeente en OCMW elk een eigen deontologische code of niet?

Een deontologische code voor het personeel is verplicht. De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen gezamenlijk de deontologische code vast voor het personeel van de beide besturen.

20-08-2020 - door Kujtime Pajazitaj, Karen Alderweireldt

Deze code concretiseert de deontologische rechten en verplichtingen die in het Decreet Lokaal Bestuur aan bod komen en kan daarnaast nog andere deontologische rechten en plichten bevatten.

De OCMW-raad en de gemeenteraad kunnen deze bevoegdheid wel delegeren naar het college van burgemeester en schepen, respectievelijk het vast bureau, die dit op hun beurt kunnen overdragen aan de algemeen directeur. Hij kan deze bevoegdheid zelf delegeren naar andere personeelsleden. Het is onduidelijk of de decreetgever een dergelijke verregaande delegatiemogelijkheid voor ogen had.

Meer informatie? Check onze publicatie Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord 

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel