Menu

Warme zorg: de kwaliteitsdriehoek

Hoe vertaal je vrij algemene waarden naar een concreet beleid voor elke dag in een woonzorgcentrum? Onze kwaliteitsdriehoek stelt dat kwaliteit een evenwichtsoefening is tussen drie betrokken partijen met tegengestelde belangen: de klant, de medewerker en de organisatie.

15-10-2020 - door Els Messelis, Jan Van Velthoven

Warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag

Op een bepaald moment in ons leven kunnen we in situaties belanden waarbij thuishulp of residentiële zorg nodig wordt. Effectieve hulp of warme zorg bieden betekent dat we het levensverhaal van mensen kennen en kunnen interpreteren. Dat we niet alleen fijngevoelig zijn voor hun levensgeschiedenis, maar ook voor hun huidige wensen/behoeften/verwachtingen en hun toekomstige dromen, ook al schieten woorden tekort.

Effectieve hulp of warme zorg krijgen betekent dat we delen van ons levensverhaal moeten prijsgeven en dat we onze verwachtingen en behoeften tot op zekere hoogte zichtbaar moeten maken. Respect hebben voor leefgewoontes, normen, waarden en privacy is daarbij heel belangrijk. Het creëren van een veilige woonzorgomgeving is hierbij essentieel. Het is belangrijk dat het vertrouwen tussen mensen groeit en dat wederzijdse veiligheid gewaarborgd is.

Waarden zijn pas waarden als ze voelbaar zijn en als ze beleefd kunnen worden

Maar hoe vertaal je waarden naar een beleid voor elke dag in een woonzorgcentrum? In een woonzorgcentrum leeft men samen, werkt men samen en komt men samen. Om te kunnen spreken over waarden, normen en dergelijke is het belangrijk dat je alle betrokken partijen duidelijk in kaart brengt, samen met hun verwachtingen, verlangens en doelstellingen.

Met andere woorden: Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met elkaars verwachtingen en verlangens om? Hoe spreken we met elkaar? Als we van elkaar niet weten wat verwacht wordt, hoe kunnen we dit dan invullen?

Onze kwaliteitsdriehoek

Onze kwaliteitsdriehoek stelt dat kwaliteit een evenwichtsoefening is tussen drie betrokken partijen met tegengestelde belangen: de klant, de medewerker en de organisatie.

Het belang van de klant en zijn of haar directe omgeving bestaat erin om een hoogstaande kwaliteitsvolle zorg op maat te ontvangen tegen een aanvaardbare prijs in een aangename omgeving. Kwaliteitszorg met aandacht voor zowel het aspect zorg als het aspect wonen. De klant moet minimaal het gevoel hebben dat de verhouding prijs/kwaliteit in orde is. Onderhandelde zorg op maat tegen een verantwoorde prijs in een leuke omgeving.

Elkaar verstaan is gelijk aan elkaar begrijpen, is oog hebben voor elkaars kleine kantjes en is elkaar het licht in de ogen gunnen. De belangen worden gemeenschappelijke doelen. Een financieel gezond woonzorgcentrum waar de klant koning is en waar de medewerkers zich thuis voelen. De diverse verhalen van de verschillende partijen worden verbonden tot één gezamenlijk verhaal. Samen wordt op weg gegaan. Met eenzelfde doel: warme zorg!

Gedragscodes en huisregels

We houden een pleidooi voor invoering van gedragscodes en huisregels, maar ook voor de aanwerving van referentiepersonen grensoverschrijdend gedrag. Het opstellen van een gedragscode is een van de middelen om waarden voor iedere betrokken partij transparant in beeld te brengen. Het is evenwel geen gemakkelijke opdracht. Toch is ze belangrijk omdat bewoners en medewerkers in de ouderenzorg moeten weten wat mag en niet mag. Zo kun je gedragscodes opstellen rond het gebruik van sociale media, persoonlijke bezigheden, werktijden, privégebruik van zakelijke eigendommen, omgaan met vertrouwelijke informatie en taakinvulling, maar ook rond omgangsvormen tussen collega’s, met leidinggevenden en bewoners.

Je kunt gedragscodes in algemene bewoordingen formuleren, maar toch blijft het enorm belangrijk ze te enten op je eigen woonzorgcentrum.

Wil je meer weten over hoe je een algemeen kader voor het ontwikkelen van warme zorg kan implementeren? Lees dan zeker onze nieuwe publicatie Buiten de lijnen.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Zorg & welzijn

Groenbeleving met een visuele beperking

Christian Badot
Luc Vanhoegaerden
Herman Vereycken

Bestel

Zorg & welzijn

Sociale media in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel

Zorg & welzijn

Europees preventiehandboek

Peer van der Kreeft
Annemie Coone
Johan Jongbloet

Bestel

Zorg & welzijn

Samen verbindt

Jurn Verschraegen
Miet Timmers
Reinhilde Peeters

Bestel