Menu

Wat is een therapeutische tuin nu precies?

Nog nooit hebben we het belang van open ruimte en een groene omgeving zo expliciet aan den lijve ondervonden als tijdens de Corona-crisis. Woonzorgcentra die over een aangepaste tuin beschikten, ervaarden dit als een immense luxe. Het besef dat je eigen omgeving, thuis of in het woonzorgcentrum ertoe doet, groeit.

12-11-2020 - door Terra-Therapeutica

Mensen gaan graag de tuin in omdat ze kunnen ontladen van de prikkels die ze binnen opdoen. Buiten kan je ontspannen op een wijze die aansluit bij de eigen levensloop. Het geeft rust en vertrouwdheid en je kan er letterlijk aarden.

Nog nooit hebben we het belang van open ruimte en een groene omgeving zo expliciet aan den lijve ondervonden als tijdens de recente Corona-crisis. Een van de meest gehoorde adviezen was dat beweging en buiten zijn helpt in deze moeilijke periode. Woonzorgcentra die over een aangepaste tuin beschikten, ervaarden dat als een immense luxe. 

Het besef dat je eigen omgeving thuis of in het woonzorgcentrum ertoe doet en een meerwaarde biedt, groeide. De effecten van de tuin worden bewuster beleefd dan ooit.

Maar wat is nu precies een therapeutische tuin?

Een therapeutische tuin is een tuin ingericht met het oog op het bereiken van welbepaalde doelstellingen (1) voor mensen met een zorgnood (2). Het ontwerp is een participatief proces (3) waarbij de ontwerper de wensen en verwachtingen van de zorginstelling vertaalt in een tuinontwerp en beplantingsplan dat beantwoordt aan de vereisten van een therapeutische tuin.

1. Het bereiken van welbepaalde doelstellingen

Een therapeutische tuin komt pas tot leven door de activiteiten die er zich ontplooien. Vandaar dat tuintherapie zich naadloos inschakelt in een therapeutische tuin. Tuintherapie is een professioneel uitgevoerde behandelingsmethode die gebruik maakt van groen(activiteiten) om tegemoet te komen aan specifieke behoeften van mensen met een welbepaalde nood.

De focus ligt zowel op het maximaliseren van sociaal, cognitief, fysiek en psychologisch functioneren als op het verbeteren van het algemeen welzijn en de gezondheid. Een goede therapeutische tuin zal steeds een samenspel kennen tussen deze actieve (doing) en belevingscomponent (being).

2. Mensen met een zorgnood

Het begrip mensen met een zorgnood is veelomvattend. Allen hebben we in een bepaalde fase van ons leven behoefte aan zorg omwille van leeftijd of ziekte. Mensen met een zorgnood zijn degenen die zich vaak binnen het reguliere residentiële zorgcircuit bevinden.

Wat we betrachten is dat deze mensen opnieuw grip op de wereld en hun omgeving krijgen. In de tuin proberen we beetje bij beetje hun relatie met hun omgeving te herstellen en hun wonden en kwetsuren te helen via een web van positieve ervaringen en vertrouwensvolle relaties. In een veilige en geborgen omgeving wordt getracht de gewenste verandering te bekomen.

3. Het ontwerp is een participatief proces

Dé therapeutische tuin bestaat niet. Elke therapeutische tuin is uniek, ontworpen en ingericht op maat van en in samenspraak met de gebruikers en zorginstelling. De essentie bij het ontwerp van elke therapeutische tuin is een participatief proces waarbij de tuinarchitect de wensen en verwachtingen van de zorginstelling vertaalt in een tuinontwerp en beplantingsplan dat beantwoordt aan specifieke vereisten.

Huidige en toekomstige gebruikers worden betrokken bij het ontwerpproces. Vanuit deze participatie komt men tot een gemeenschappelijk en gedragen ontwerp.

Meer informatie? Check dan onze populaire publicatie Therapeutische tuinen.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Zorg & welzijn

Groenbeleving met een visuele beperking

Christian Badot
Luc Vanhoegaerden
Herman Vereycken

Bestel

Zorg & welzijn

Sociale media in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel

Zorg & welzijn

Europees preventiehandboek

Peer van der Kreeft
Annemie Coone
Johan Jongbloet

Bestel

Zorg & welzijn

Samen verbindt

Jurn Verschraegen
Miet Timmers
Reinhilde Peeters

Bestel