Menu

Moodboards en persona’s: een alternatieve beschrijving van uw doelgroep

Dé gebruiker van je dienst bestaat niet. Het publiek dat je probeert te bereiken is divers en niet te vatten onder één noemer. Differentiëren is daarom zinvol, maar niet evident. Een van de manieren om doelgroepen duidelijker te beschrijven is werken met moodboards en persona’s.

19-11-2020 - door Joris Eeraerts, Ann Van De Vijver

Wie doelgroepen op een alternatieve manier wil beschrijven, kunnen we het werken met persona's en moodboards aanbevelen. Dat is niet alleen een zeer aangename werkwijze, maar ook een efficiënte en bovenal een goed communiceerbare methode.

Zowel persona's als moodboards gaan uit van associaties en percepties die bepaalde groepen van klanten oproepen. Zo kan men zoeken naar merken die bepaalde groepen personen binden (de Canvaskijker, de Mercedesbestuurder, de Steinerschoolouder) of persoonlijkheden (de blokker, de speelvogel, de sociale student). Uiteraard is het moeilijk om iedereen in zulke hokjes te stoppen, maar de methode leidt wel tot een grote herkenbaarheid.

Moodboard

Een moodboard tracht ideeën, concepten of gevoelens te visualiseren. Het vertaalt rationele gegevens in een creatieve representatie of sfeer, zodat doelgroepverantwoordelijken voldoende inspiratie krijgen. De beelden tonen de details die voor de doelgroep belangrijk zijn: niet alleen hun rationele wensen, maar ook hun dromen en aspiraties.

Moodboards werden oorspronkelijk in design en productontwikkeling gebruikt, maar hebben vooral hun waarde bewezen in de dienstensector, meer bepaald bij het afbakenen van diensten voor diverse doelgroepen. Met één blik op het moodboard van de doelgroep kun je bepalen of een nieuw concept aansluit bij die doelgroep.

De techniek om een moodboard te construeren is eenvoudig: op een bord of een andere oppervlakte wordt een collage gemaakt met afbeeldingen die de doelgroep illustreren. Door deze visualisering wordt het beeld van de doelgroep voor iedereen eenduidiger en kan makkelijk de link gelegd worden met de diensten. Dit is een schitterend instrument om in groep te brainstormen.

Persona

Een persona is dan weer een archetype van een gebruiker, oorspronkelijk gebruikt door webdesigners om websites af te stemmen op doelgroepen. Deze gebruikers bestaan niet echt, maar worden wel als zodanig beschreven. Er wordt een fictief personage gecreëerd (met foto en biografie), waarbij aandacht besteed wordt aan onder andere de demografische en socio-economische achtergrond, kennis en vaardigheden, voorkeuren en behoeften.

Op die manier krijgt de persona een gezicht en kan er bij het uitwerken van diensten rekening gehouden worden met de manier waarop de representatieve persona’s die diensten het liefst zouden gebruiken.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Wegwijzer bibliotheken en documentatiecentra.

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie

Technologie, ethiek en beleid

Bestel

Communicatie & informatie

Goedzoeker of goudzoeker

Nicole Vranken

Bestel

Communicatie & informatie

Webcare

Lie Lauwers

Bestel

Communicatie & informatie

Heb jij je (beleids)informatie en technologie onder controle?

Eddy Van der Stock
Roel Verhaert
Hans Mulder

Bestel

Communicatie & informatie

Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen

Nils Walravens
Mathias Van Compernolle
Pieter Colpaert
Nathalie Dumarey

Bestel

Communicatie & informatie

Persoonsgegevensbescherming en informatiebeveiliging

V-ICT-OR

Bestel