Menu

De ene cookie is de andere niet

Net zoals hun gebakken broertjes, bestaan cookies in alle geuren en kleuren. Een officiële indeling bestaat niet, maar er zijn wel een drietal manieren gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende cookies: volgens de levensduur; volgens de uitgever; volgens de functionaliteit.

24-11-2020 - door Bart Van den Brande, Matthias Vandamme

  • Volgens levensduur

Volgens een onderscheid naar levensduur zijn er twee categorieën cookies: de sessiecookies en de persistente cookies.

- Sessiecookies zijn tijdelijk van aard en hebben bijgevolg slechts een beperkte levensduur.

Zoals de benaming al doet vermoeden, blijven ze enkel op het toestel tijdens een bepaalde sessie. Een sessie is in dit geval de tijd dat een websitegebruiker zijn webbrowser heeft openstaan. Zodra de gebruiker zijn webbrowser sluit, worden deze cookies verwijderd. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om inloggegevens te bewaren. Dit zorgt ervoor dat een gebruiker doorheen vele webpagina’s kan browsen zonder dat hij telkens opnieuw dient in te loggen. De webpagina ‘herinnert’ de gebruiker, maar zodra de gebruiker zijn browser sluit, treedt er een plots en onomkeerbaar geheugenverlies op bij de webpagina. Hierdoor moet de gebruiker zich bij een nieuw bezoek weer voorstellen aan de webpagina door middel van zijn inloggegevens.

-Persistente of volhardende cookies zijn blijvende cookies.

Deze cookies blijven op het toestel staan tot de gebruiker ze manueel verwijdert of de levensduur van de cookies verlopen is. Waar de inloggegevens van de gebruiker bij sessiecookies enkel werden bijgehouden tijdens een bepaalde sessie, blijven de inloggegevens bij persistente cookies over meerdere sessies bewaard. Dit creeert een enorm gebruiksgemak voor de gebruiker, aangezien die niet telkens opnieuw dient in te loggen. Aan de keerzijde is het ook belangrijk om het risico hiervan in het achterhoofd te houden. Iedereen die zich toegang verschaft tot het toestel, kan ook inloggen op de website onder de naam van de gebruiker.

  • Volgens uitgever

Volgens een onderscheid naar uitgever zijn er weer twee categorieen cookies: directe cookies (first party cookies) en de cookies van derden of indirecte cookies (third party cookies).

-Directe cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker bezoekt. Er is met andere woorden een rechtstreekse link tussen de betrokkene en de website.

-Indirecte cookies daarentegen zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de bezochte website. Dat gebeurt meestal wanneer de website gebruikmaakt van externe diensten en elementen van andere websites bevat, zoals reclame of sociale media plug-ins. Het klassieke voorbeeld hiervan zijn de socialemediasites.

Elke site die zonder meer een Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest of soortgelijke plug-in heeft, plaatst indirecte cookies. Meestal zijn de websitehouders zich hier niet van bewust en nog minder van de ongewenste consequenties. Een mogelijke consequentie is bijvoorbeeld de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land. Sinds het Schrems II-arrest is dit geen activiteit die je zonder voorbedachte rade wilt uitvoeren.

Meer info over onder andere de verdeling volgens functionaliteit en gelijkaardige technologieën als cookies kan u terugvinden in onze publicatie De cookieregelgeving voor overheden en bedrijven: handleiding.

 

Ook interessant

Recht

Privacy en gegevensbescherming van de werknemer in de private en publieke sector (P&P)

Koen Naert

Bestel

Recht

Privacy en Gedragsverandering (P&P)

Kurt Penninck

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Handleiding voor een goed cookiebeleid

Bart Van den Brande
Matthias Vandamme

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Cahier: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Frederic Debusseré
Vincent Dooms
Isabel Plets
Frankie Schram
Brendan Van Alsenoy
Laura De Boel

Bestel

Recht

Big Data Rapport

Cliff Beeckman
Frank De Smet
Dieter Verhaeghe

Bestel