Menu

Videocoaching: Kwaliteitsvolle interactie als hefboom

Interactie met jonge kinderen in beeld en in gesprek brengen: dat is wat videocoaching op een krachtige manier mogelijk maakt. Videocoaching is een motor voor groei in kwaliteitsvolle interactie met jonge kinderen. Ook het beleid zet kwaliteitsvolle interactie als hefboom steeds meer centraal.

08-01-2021 - door Giselinde Bracke, Ine Hostyn, Ann Steverlynck, Sofie Verschaeve

Kwaliteitsvolle en positieve interacties in een rijke en stimulerende omgeving zijn cruciaal voor kinderen in ontwikkeling. Een krachtig kind ontwikkelt in een stimulerende context: in interactie met anderen (kinderen én volwassenen) en in een ondersteunende omgeving (ruimte en materialen). 

Ook het beleid zet kwaliteitsvolle interactie als hefboom steeds meer centraal:

  • De dimensies emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning en omgeving binnen het zelfevaluatie-instrument MeMoQ illustreren dit voor de opvang van baby’s en peuters (Declercq, Janssen, Daems, Hulpia, Van Cleynenbreugel, Laevers, & Vandenbroeck, 2016).
  • In het beroepsprofiel voor leraren is er een duidelijk spoor naar het belang van kwaliteitsvolle interacties in de klas: de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen én de leraar als opvoeder (Aelterman, Meysman, Troch, Vanlaer, & Verkens, 2008).
  • In het voorstel decreet voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten, wordt het belang van kwaliteitsvolle interacties tussen medewerkers en kinderen letterlijk benoemd als minimale kwaliteitsvoorwaarde (Schryvers, Jans, Saeys, De Meulemeester, Jans, & Wouters, 2019).
  • Uit onderzoek blijkt dat een kwaliteitsvolle interactie tussen volwassenen en jonge kinderen duidelijk positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen, ook op latere leeftijd (o.a. van IJzendoorn, Dijkstra, & Bus, 1995; Zink & Smessaert, 2009). Zeker voor kinderen uit kansengroepen kunnen kwaliteitsvolle interacties een groot verschil uitmaken op lange termijn (Leseman, 2009; NCKO, 2011).
Aan de slag gaan met videocoaching? Check dan onze publicatie Een nieuw paar ogen.

 

Ook interessant

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Zorg & welzijn

Groenbeleving met een visuele beperking

Christian Badot
Luc Vanhoegaerden
Herman Vereycken

Bestel

Zorg & welzijn

Sociale media in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel