Menu

Column: Het verschil tussen tolerantie en het actief managen van diversiteit

De politieke debatten laaien bij regelmaat hoog op. Zijn we de voorbije decennia te tolerant omgegaan met minderheidsgroepen? Hebben we zelf het terrorisme ingeburgerd in onze samenleving door onze tolerantie rond normeringen? Het kan niet anders dan dat dergelijke vragen ook in het werkveld van de arbeidsmarkt doen nadenken. Het is ook van belang dat we bewust en onderbouwd blijven handelen om een gewaardeerde sociale impact te blijven realiseren.

08-03-2021 -

Tolerantie is lang gepredikt als toverwoord voor een betere samenleving. Toch steekt er een verborgen tegenzin in het woord. Het suggereert een verdraagzaamheid voor iets wat we eigenlijk zouden willen afkeuren of waarmee we niets van doen willen hebben. Uw buurman een moslim? Liever niet, maar u toont zich tolerant. En ook Gay parades zullen we wel smalend tolereren. Van tolerantie gaat geen hartverwarmende overtuiging uit. Het is iets als drugs gedogen. Het mag eigenlijk niet, maar waarom moeilijk doen?

Managen van diversiteit – dé topic van inclusief ondernemen – heeft die overtuiging wél. Het gaat niet langer om het tolereren of het toelaten van verschillen. Dat is al langer dan vandaag een alledaagse realiteit. De uitdaging ligt in het verbinden van de verschillen. Ermee aan de slag gaan. Verschil als uitgangspunt gebruiken voor groei, ontwikkeling en een betere samenleving.

Om dat verbindingsmanagement te cultiveren, hebben we een gemeenschappelijke taal en begrippenkader nodig en veel stemmenmakers. Burgers zelf moeten opnieuw stem maken. En dan zijn niet de polarisatie, niet de competitie tussen ‘werkgevers’ en ‘werknemers’ het winnende kamp. Eigenlijk zijn we allemaal ondernemers, mensen die hun leven en werken zelf in handen nemen.

Meestal kunnen we dat ondernemen niet op ons eentje. Meestal hebben we medestanders, medewerkers nodig. Draagvlak dus. Mensen die ook hun schouders willen zetten onder de missie van dat ondernemen. Medewerkers als interne ondernemers in onze bedrijfs- en netwerkconstructies.

Een standaardwerk vann Chris Steyaert en Maddy Janssens geeft diverse tips die bijdragen tot een hartverwarmend management.

  • Elkaar dagelijks begroeten. Het klinkt misschien banaal. Maar het is de eerste stap in respectvolle erkenning voor elkaar en onderlinge gastvrijheid.
  • Meerstemmigheid benoemen. Binnen de organisatie meerdere stemmen aan bod laten komen en publieke ruimten creëren. Die ‘open mind’ helpt bij een beter begrip van constructieve oplossingen.
  • Ondernemen als een creërende maatschappij. Het is aan ondernemers en hun medewerkers om abstracte begrippen op te vullen met acties en handelingen, die een dynamiek van verschil maken bevatten.

Samen werken en ondernemen staat of valt grotendeels met het met elkaar communiceren. Samen aan de slag gaan. Of het gaat om een oudere, jongere, man, vrouw, homo, met of zonder beperking, van welke origine ook. Tolerantie is niet langer aan de orde. Niet het verdragen van verschil, maar met de verschillen aan de slag gaan, blijft de uitdaging die inzet vraagt en dagelijkse oefening.

Meer te weten komen over onder andere het optimaal benutten van talent? Check de publicatie Inclusief werken en ondernemen.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Schulden ten aanzien van de overheid

Geert Callaert
Vanessa Verdeyen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument

Reinhard Steennot
Marijn De Ruysscher

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Juridische grondregels over schulden

Sarah Forsyth
Eveline Baeten
Carmen Vandemaele
CĂ©lestine Wielfaert

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Huurschulden

Filip Tollenaere

Bestel