Menu

De gevolgen van het stikstofarrest

Tegen 2030 moet het teveel aan stikstof dat neerdaalt in natuurgebieden gehalveerd zijn, tegen 2050 moeten we de Europese doelstelling halen. Dat is de weg die de Vlaamse regering wil inslaan na het stikstofarrest.

16-03-2021 -

Tachtig procent van onze kwetsbare natuur, de Natura 2000-gebieden, kreunt onder een te hoge stikstofdepositie. Daarmee zondigen we tegen de Europese Habitatrichtlijn, die ons verplicht die in stand te houden. België, en vooral Vlaanderen, spant de kroon als Europese stikstofhotspot. 

Een soort stappenplan moet ervoor zorgen dat we de neerslag van stikstof in de zogenaamde habitatzones op langere termijn weer onder controle krijgen. Eerst volgt er een milieueffectenrapport met bijbehorend openbaar onderzoek naar verschillende mogelijke scenario’s.

Die scenario’s houden rekening met de inspanningen die transport, industrie en landbouw nu al doen en worden bijkomende inspanningen gevraagd voor piekbelasters. Ook de sociaal-economische impact van de maatregelen zal in kaart gebracht worden. Dat moet leiden tot een nieuwe regeling die rechtszaken kan overleven.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de komende dagen in gesprek met alle betrokkenen en blijft ook overleggen met Nederland. Ondertussen komen er richtlijnen om de gemeenten en andere overheden die vergunningen verlenen, ertoe aan te zetten om vergunningen heel goed te overwegen en te motiveren. De publicatie Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen helpt de lokale besturen een correcte motivering op te bouwen.

Bron: De Standaard, 9 maart 2021.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Klacht en klager | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Interne klachtenbehandeling bij de overheid | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten | Tweede editie

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Het statuut van de lokale mandataris - 18e editie

David Vanholsbeeck

Bestel