Menu

Maak kennis met het 4 lademodel

Het 4 lademodel is een methodiek om volwassenen met een pedagogische functie te verenigen onder het motto "It takes a village to raise a child". Naarmate jongeren meer begeleiding nodig hebben om het beste van zichzelf te ontwikkelen, groeit de noodzaak om alle expertise bij elkaar te leggen en samen een traject op maat van de jongere te ontwerpen en voortdurend bij te sturen.

18-03-2021 - door Monique D'aes

Het 4 lademodel is een methodiek om volwassenen met een pedagogische functie te verenigen onder het motto "It takes a village to raise a child". Naarmate jongeren meer begeleiding nodig hebben om het beste van zichzelf te ontwikkelen, groeit de noodzaak om alle expertise bij elkaar te leggen en samen een traject op maat van de jongere te ontwerpen en voortdurend bij te sturen. Klasmanagement is geen zaak van de individuele leraar maar van overleg tussen collega's. Schoolmanagement is geen zaak van een individuele directeur maar van een team van coördinatoren. De bereidheid creëren om uit te wisselen wat werkt, om te leren van elkaar, instrumenten te ontwikkelen om 'wat werkt' toegankelijk te maken voor alle teamleden, dat is het hoofddoel van het 4 lademodel.

Het 4 lademodel is een methodiek om maatschappelijk gewenst gedrag op school aan te leren en ongewenste gedragingen te voorkomen of af te leren. Om effectief te zijn moet een sanctiebeleid ‘passend’ zijn, dat wil zeggen: door personeelsleden, leerlingen en hun ouders ervaren worden als redelijk, noodzakelijk en haalbaar. Het moet tegemoetkomen aan de behoefte aan ‘rechtvaardigheid’ van alle betrokkenen.

De uitdaging bestaat erin te bereiken dat de verschillende partijen hun individuele en soms tegenstrijdige belangen ondergeschikt maken aan de wens om te behoren tot een gemeenschap waarin iedereen kan rekenen op de goede zorgen van anderen. En dat die wens sterker is dan het verlangen om het tot in de details en tot de laatste snik eens te zijn met elke regel of maatregel van de gemeenschap.

De bereidheid om het eigen individuele gelijk te laten varen ten gunste van de gemeenschap vraagt een basisvertrouwen in de visie, de leiding en het dagelijkse beleid. Door de verschillende partijen vanaf het begin continu te betrekken bij de principes en concrete toepassingen van de methodiek, kan men de band met de gemeenschap in stand houden en versterken.

Een goed sanctiebeleid is niet aan de ene kant een aantal regels en straffen, en aan de andere kant een aantal pogingen om preventief te werken. Een goed sanctiebeleid is meteen een preventiebeleid. In het 4 lademodel ligt de focus op de vraag hoe gewenst gedrag aangeleerd en in de verf gezet kan worden. Het woord ‘sanctie’ wordt gebruikt in de betekenis van ‘bekrachtiging’: dus ook positief.

Meer informatie? Check onze publicatie Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school

 

Ook interessant

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel