Menu

Drie succesfactoren voor een lokaal integratiebeleid

De manier waarop je het integratiebeleid opneemt in de organisatiestructuur bepaalt veel. Wat zijn de succesfactoren voor een lokaal integratiebeleid?

03-05-2021 -

1. Een dienst of medewerker met een specifieke verantwoordelijkheid voor diversiteit en integratie

Maak een dienst of medewerker bevoegd voor het thema diversiteit en integratie. Deze persoon ondersteunt en motiveert collega’s door initiatieven en uitgangspunten aan te reiken rond het werken met personen met een migratieachtergrond.

Op die manier is er een draagvlak om integraal werk te maken van integratie bij alle medewerkers. Deze succesfactor wordt ook bevestigd door de VVSG-enquete en het onderzoek van KU Leuven Instituut voor de Overheid.

2. Draagvlak bij de top van de ambtelijke organisatie

Een functie toekennen alleen volstaat niet. Zorg voor voldoende draagvlak bij de ambtelijke organisatie en bouw de verantwoordelijkheid voor diversiteit en integratie in bij de top.

Als de diversiteitsmedewerker of -dienst onderaan het organogram staat, is het mandaat om anderen te wijzen op hun verantwoordelijkheden eerder beperkt.

3. Plaats van de dienst of medewerker in de ambtelijke organisatie

Laat de diversiteits- of integratiemedewerkers deelnemen aan domeinoverschrijdende overlegstructuren of wijzig de ambtelijke organisatie. Zo zorg je ervoor dat het thema hoog genoeg in de organisatie ingebed is.

Praktijkvoorbeeld: Organisatiedoelstelling inclusieve stad - Mechelen

Mechelen stelt in een van haar zes centrale organisatiedoelstellingen dat ze een inclusieve stad wil zijn, waarbij diversiteit ingebed wordt in alle beleidssectoren, diensten, organisaties en instellingen. De stafmedewerker diversiteit, die je terugvindt binnen de afdeling Strategie en Ontwikkeling – bovenaan het organogram –, heeft het mandaat om dienstoverschrijdend te werken.

Mechelen zet in op drie centrale programma’s: toegankelijkheid, taalpromotie, taalstimulering en sociale cohesie. De stuurgroep ‘samenleven in diversiteit’, met een ambtelijke en een politieke vertegenwoordiging, volgt de voortgang van deze programma’s op en stuurt de organisatiedoelstelling aan.

Om deze manier van werken te introduceren in de organisatie is Mechelen in 2016 gestart met diversiteitstrajecten op maat van een aantal – door het managementteam – geselecteerde prioritaire diensten (communicatie, personeel, jeugd, sport en cultuur).

Meer informatie? Check onze publicatie Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument

Reinhard Steennot
Marijn De Ruysscher

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Huurschulden

Filip Tollenaere

Bestel

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel