Menu

Kinderopvang: waar moet je rekening mee houden wanneer je foto’s gebruikt in je communicatie?

Er ontstaan soms discussies over het gebruik van foto's van kinderen uit de kinderopvang. We lijsten enkele concrete richtlijnen op.

01-06-2021 - door Kristof D'hanens

Auteursrecht

 • Maak je zelf beelden? Geen probleem! Jij bent de auteur en jij hebt dus het recht om die foto te gebruiken voor welk doeleind dan ook.
 • Maken ouders beelden in de kinderopvang? Dan hebben zij het auteurs­recht (maar niet het portretrecht, tenzij enkel hun eigen kind op de foto staat). Ook met ouders maak je dus best afspraken over (1) of ze beelden mogen maken, (2) wat ze met die beelden mogen doen.
 • Gebruik je beelden die je ergens op het internet vond? Probeer dan in eerste instantie licentievrije foto’s te vinden via Stock Exchange of Wikimedia Commons. Of gebruik de databank van Flickr en zoek foto’s op met een Creative Commons-licentie. Pluk nooit zomaar foto’s van Google.
 • Cartoons, memes, video’s of grappige foto’s die je van andere websites haalt, mag je volgens de wet niet gebruiken zonder toestemming. Maar in de praktijk gebeurt het elke dag. En dus wordt het doorgaans getole­reerd.
 • Krijg je toch een e-mail met de vraag om een beeld te verwijderen, doe dat dan onmiddellijk.
 • Facebook en Instagram bieden je de mogelijkheid om een foto te ‘rap­porteren’ en aan te geven dat het jouw intellectuele eigendom is. Het sociale netwerk in kwestie zal dan aan de persoon die de foto online gezet heeft, vragen om de foto in kwestie offline te halen. Doorgaans is de persoon die de foto deelde zich van geen kwaad bewust en volgt hij dit advies ook op.

Portretrecht

 • In theorie moet je voor elke foto die je gebruikt (in print, op je website of sociale media) een gehandtekende toestemming hebben van (de ouders van) wie afgebeeld staat op die foto.
 • Aangezien dat in de praktijk quasi onhaalbaar is, kiezen de meeste scholen, orga­nisaties en andere diensten die werken met minderjarigen ervoor om de ouders een vinkje te laten aankruisen bij de inschrijving van het kind met een vermelding in de lijn van ‘Ik geef hierbij het recht aan kinderopvang x om foto’s waar mijn kinderen op afgebeeld staan te gebruiken op de website en sociale media zoals Facebook’. Of ze laten de ouders een document ondertekenen.
 • Uiteraard komt het erop neer om deze formulering zo concreet mogelijk te maken voor jouw situatie.
 • In de praktijk zullen de meeste ouders die toestemming geven. Het komt er dan enkel op aan om de paar kinderen waarvoor je geen toestemming hebt, buiten beeld te houden.
 • Laat je foto’s in opdracht maken? Zoals bijvoorbeeld wanneer de fotograaf langskomt? Maak dan op voorhand goede afspraken met ouders en fotograaf over wie de foto’s mag verspreiden.
Meer informatie? Check dan onze publicatie Sociale media in de kinderopvang

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel